Vienti Afrikan maihin – varmista tuotekohtaisten todistusten tarve

15.12.2023
Jukka Säikkälä, ulkomaankaupan määräysten asiantuntija, Helsingin seudun Kauppakamari

Vienti Afrikan maihin – varmista tuotekohtaisten todistusten tarve

Oletko saanut tarjouspyynnön Euroopan unionin ulkopuolelta, esim. jostain Afrikan maasta, ja mahdollinen vientikauppa olisi sinne toteutumassa? Vienti uuteen maahan saattaa kuitenkin edellyttää vientiasiakirjoja, joihin ei EU-sisäkaupassa ole aiemmin ollut tarvetta.

Erilaiset tuotevastaavuusohjelmat, yleensä nimellä Product Conformity Assessment (PCA), ovat hyvin yleisiä kansainvälisessä kaupassa, erityisesti viennissä Afrikan maihin. Kyseiset ohjelmat varmistavat, että maahantuotavat tuotteet täyttävät kohdemaan omat tai kansainvälisesti hyväksytyt standardit ja vaatimukset. Tuotevastaavuuden tarkistukset annetaan yleensä ulkopuoliselle tarkastusyhtiölle, jotka ovat tehneet tähän liittyvän sopimuksen määrämaan viranomaisten kanssa. Hyväksytystä tuotetarkastuksesta tarkastusyhtiö myöntää tuotevastaavuustodistuksen (Certificate of Conformity – CoC), joka toimitetaan maahantuojalle tuontitullausta varten. Ilman todistusta tavarat jämähtävät määrämaan tulliin jatkotoimenpiteitä odottamaan tai ne palautetaan takaisin vientimaahan.

Kun uusi viennin kohdemaa tulee eteen, viejän tulisi yhteistyössä maahantuojan kanssa varmistaa, onko maassa käytössä jonkinlainen tuotevastaavuusohjelma ja koskeeko ohjelma kaupan kohteena olevaa tavaraa. Tietyissä maissa tuotevastaavuusohjelma kattaa lähes kaikki maahantuotavat tuotteet, joissakin maissa tarkastuksen piiriin kuuluvat vain tietyt tuoteryhmät.

Mikäli vastaavuustodistus viennissä vaaditaan, on sen hankkimiseen syytä varata aikaa ja huomioida tästä koituvat kustannukset jo ennen kauppasopimuksen tekemistä. Joissain tapauksissa sertifiointiprosessit voivat olla monimutkaisia ja aikaa vieviä.

KauppakamariTiedon Viennin maatieto -teoksesta löytyy tietoa maakohtaisesti voimassa olevista tuotevastaavuusohjelmista sekä valtuutetuista tarkastusyhtiöistä, jotka myöntävät näitä viennissä vaadittavia tuotekohtaisia todistuksia. On tärkeää tiedostaa, että ohjelmiin sisältyvien tuotteiden luettelot ja valtuutetut tarkastusyhtiöt voivat muuttua, kuin myös niitä ylläpitävien maiden lista. Näin vientituotteiden määräysten vastaavuus on syytä tarkistaa säännöllisesti.


Jukka Säikkälä
Ulkomaankaupan määräysten asiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari

Kategoriat:Kansainvälisyys, Ulkomaankaupan asiakirjat, Kauppakamari