Yhdessä yritysten ja alueen elinkeinoelämän puolesta

Kauppakamarit ovat vahva ja osaava organisaatio lähellä yrityksiä. Tarjoamme yrityksille ja organisaatioille palveluita, vaikuttamista, julkaisuja ja tietolähteitä. Olemme Suomen suurimpia yritysten henkilöstöä kouluttavia organisaatioita sekä autamme verkostoitumaan.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toiminta perustuu kauppakamarilakiin.

Toimintasuunnitelma 2024

Missio

Tehtävämme on Etelä-Pohjanmaan menestyminen.

Visio

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin on alueen näkyvin elinkeinoelämän vaikuttaja ja paras menestyksen mahdollistaja yrityksille ja yhteisöille.

Kauppakamarin arvot

Kauppakamarin toiminnan arvot ovat yhdistäjä, arvontuottaja ja vaikuttaja.

Yhdistäjä – Kauppakamari luo ja tarjoaa hyödyllisiä verkostoja jäsenilleen. Olemme luotettava yhteistyökumppani omissa verkostoissamme keskittyen yrityksille merkityksellisiin asioihin.

Arvontuottaja – Kauppakamari auttaa jäseniään tuottamalla ja jakamalla ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa päätösten tueksi. Olemme edelläkävijä, ymmärrämme alueen syvälliset tarpeet sekä globaalit mahdollisuudet.

Vaikuttaja – Kauppakamari tekee vaikuttavaa työtä Etelä-Pohjanmaan menestyksen eteen. Olemme aktiivinen ja uskottava asiantuntija ja toteutamme asioita yhteistyössä.

Toiminnan painopisteet

Toimintamme päämääränä on vaikuttavuus. Vaikuttavuus koostuu palveluista jäsenille, asiakkaille ja ympäröivälle yhteiskunnalle, rahavirroista ja resursseista sekä näkyvyydestä ja relevanttiudesta. Elinkeinoelämän ja yritysten itsesääntelyn edistäminen on erityisen tärkeä osa toimintaamme.

Vaikuttamisen tavat

Vaikutamme ratkaisukeskeisesti. Tarjoamme ratkaisuja yhteiskunnallisiin ja elinkeinoelämän ongelmiin. Verkotumme ja teemme yhteistyötä eri toimijoiden, päätöksentekijöiden ja median kanssa. Toimimme paikallisesti, valtakunnallisesti, Euroopan tasolla sekä maailmanlaajuisesti.