Yhdessä yritysten ja alueen elinkeinoelämän puolesta

Kauppakamarit ovat vahva ja osaava organisaatio lähellä yrityksiä. Tarjoamme organisaatioille palveluita, vaikuttamista, julkaisuja ja tietolähteitä. Olemme Suomen suurimpia yritysten henkilöstöä kouluttavia organisaatioita sekä autamme verkostoitumaan.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toiminta perustuu kauppakamarilakiin.

Toimintasuunnitelma 2021

Perustehtävämme

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari edistää yritysten, yksilöiden ja koko alueen menestymistä.

Missio

Kauppakamareiden tavoitteena on vapaa, vauras, avoin ja kilpailukykyinen Suomi. Sellainen Suomi on paras aivan jokaiselle, niin yksilöille, yrityksille kuin elinkeinoelämällekin. Se on missiomme.

Visio

Tulevaisuuden Suomi on rakennettu vahvojen arvojen mukaisesti: vapaus ja vastuullisuus, toimiva markkinatalous ja vapaa kilpailu sekä mahdollisuuksien tasa-arvo jokaiselle ihmiselle ja yritykselle kehittyä parhaaseensa sekä menestyä sen mukaisesti.

Toiminnan arvot

Kauppakamareiden toiminnan arvot ovat luotettavuus, asiantuntijuus, yhteistyö ja kansainvälisyys.

Toiminnan painopisteet

Toimintamme päämääränä on vaikuttavuus. Vaikuttavuus koostuu palveluista jäsenille, asiakkaille ja ympäröivälle yhteiskunnalle, rahavirroista ja resursseista sekä näkyvyydestä ja relevanttiudesta. Elinkeinoelämän ja yritysten itsesääntelyn edistäminen on erityisen tärkeä osa toimintaamme.

Vaikuttamisen tavat

Vaikutamme ratkaisukeskeisesti. Tarjoamme ratkaisuja yhteiskunnallisiin ja elinkeinoelämän ongelmiin. Verkotumme ja teemme yhteistyötä eri toimijoiden, päätöksentekijöiden ja median kanssa. Toimimme paikallisesti, valtakunnallisesti, Euroopan tasolla sekä maailmanlaajuisesti.