Kauppakamarien kansainvälistymispalvelut

Haluamme tukea ja rohkaista kaikenkokoisia yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään. Kasvu löytyy kansainvälisiltä markkinoilta!

Vientiyritysten menestys on tärkeää Suomen menestyksen kannalta.

Tuemme ja rohkaisemme kaikenkokoisia yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään toimialasta riippumatta. Yritysten kansainvälistyminen lähtee aina yrityksistä itsestään ja niiden tahdosta, mutta sitä voidaan edistää julkisin ja yksityisin palveluin. Kauppakamarit ympäri Suomen auttavat, kannustavat ja rohkaisevat yrityksiä kansainvälistymään.

Tarjoamme yrityksille kasvu- ja kansainvälistymistarpeisiin

  • Ajantasaista markkinatietoa
  • Laajat verkostot Suomessa ja maailmalla
  • Kansainvälisen osaamisen vahvistamista erilaisilla koulutuksilla, verkostoitumistapahtumilla, mentoroinnilla sekä muulla neuvonnalla
  • Tukea kasvun ja kansainvälistymisen rahoitukseen tiiviissä yhteistyössä eri rahoituskumppaniemme kanssa
  • Vahvistamme maailmanlaajuisesti tunnustetut vientiin tarvittavat ulkomaankaupan asiakirjat