Tietosuojaseloste

09.02.2021

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
Y-tunnus: 0209339-4

Yhteydenotot tietosuoja-asioissa: ep@kauppakamari.fi
tai osoitteeseen: Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusta

Tietosuojakäytäntömme päivitetään palveluiden kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa. Voimassaolevat tietosuojakäytäntömme löytyvät tältä sivulta.

1. Rekisteriasiat

Vastaamme rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin viimeistään kahden arkipäivän kuluessa.

2. Rekisterin nimi

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin jäsen-, sidosryhmä- ja markkinointirekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kauppakamarilaissa tai muussa laissa kauppakamarille säädettyjen tehtävien hoitaminen, luottamushenkilö-, asiantuntija- ja muiden sidosryhmäsuhteiden hoitaminen sekä tutkimustoiminta. Käsittelyn tarkoituksena on luottamushenkilöiden ja asiantuntijoiden osalta yhteystietojen ylläpito ja välittäminen asiantuntija- tai luottamustoiminnan hoitamiseksi ja henkilön auktorisoinnin tai hyväksynnän julkisen varmistamisen toteuttamiseksi sekä muu yhteydenpito, viestintä ja markkinointi. Muiden henkilöiden osalta käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito, viestintä ja markkinointi. Lisäksi käsittelyn tarkoituksena on maksujen, palkkioiden ja korvausten suorittaminen tai periminen sekä kyselyjen, tilastojen ja muiden tutkimusten toteuttaminen.

4. Rekisterin tietosisältö

Edellä mainittujen henkilöiden nimi, tehtävä tai asema, osoite ja muut yhteystiedot sekä muut sidosryhmäsuhteen hoitamiseksi tarpeelliset tiedot

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty, mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa kauppakamariryhmän sisällä kauppakamariryhmän palveluiden markkinoimiseksi. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu, ohjelmistopalvelut, henkilötietojen tekninen hallinta ja analysointi, tutkimustoiminta, markkinointi ja erilaiset kampanjat. Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen tietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

7. Tietojen korjaaminen

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan Etelä-Pohjanmaan kauppakamarille yllä mainittuun osoitteeseen tehdyn rekisteröidyn kirjallisen pyynnön perusteella (henkilötietolaki 29 §). Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely, tutkimuksia, kyselyitä, suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.