Vaikuttavat valiokunnat

Valiokuntatyö on yksi kauppakamarin tärkeimmistä vaikuttamisen keinoista ja valiokunnissa toimii yli sata jäsenyritysten aktiivia. Valiokunnissa ratkotaan yhdessä maakunnan elinkeinoelämän haasteita ja nostetaan esiin paikallisia kehittämiskohteita.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarissa on 6 valiokuntaa, jotka on koottu jäsenyritysten edustajista. Valiokuntien tehtävänä on tuoda omien toimialojensa näkemyksiä kauppakamarin vaikuttamistyöhön.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin valiokunnissa toimii yli 120 luottamushenkilöä, jotka kokoontuvat noin neljä kertaan vuodessa käsittelemään yhteisiä asioita. Valiokunnat toimivat niin kauppakamarin hallituksen, vuosikokouksen kuin toimihenkilöidenkin tukena omien toimialojensa, alueidensa tai asiantuntemuksensa perusteella mm. kauppakamarin toiminnan suunnittelussa. Tämän työn kautta kauppakamarin tunnuslause ”yhdessä yritysten puolesta” saa konkreettisen merkityksen.

Valiokuntien jäsenet valitaan vuosittain kauppakamarin syyskokouksessa ja lisäksi valiokuntien kokoonpanoa voidaan joustavasti päivittää vuoden kuluessa hallituksen päätöksin. Valiokuntiin voi siis liittyä mukaan vuosikokousten välilläkin ja samoin valiokunnista voi myös jäädä pois kesken vuotta. Kokouksissa pääset verkostoitumaan, vaikuttamaan sekä tutustumaan valiokunnan eri jäsenten yritysten toimintaan.

Elinkeinovaliokunta

Valiokunta kokoaa yhteen eri toimialojen ja alueemme keskeisten työnantajayritysten edustajat. Valiokunnan erityisenä tehtävänä on laajalla rintamalla edistää yritysten toimintaedellytyksiä alueellamme.

ICT valiokunta

Valiokunnan tehtävänä on lisätä digitaalisuuden tietoutta eteläpohjalaisissa yrityksissä, edistää alan vetovoimaa nuorten suuntaan, vaikuttaa ICT-alan koulutustarjontaan, -sisältöön ja työvoiman riittävyyteen sekä yhdistää alueen ICT-yritysten ja muiden alan toimijoita.

Innovaatio ja osaamisvaliokunta

Valiokunnan tavoitteena on vahvistaa ja uudistaa kauppakamarin jäsenyritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä, edistää kansainvälisyyden toteutumista Etelä-Pohjanmaalla sekä ennakoida että vaikuttaa toimintaympäristön muutoksiin.  

Kauppa- ja palveluvaliokunta

Valiokunnan tarkoituksena on lisätä kaupan -ja palveluliiketoiminnan volyymiä, osaamista ja työpaikkojen määrää Etelä-Pohjanmaalla. Se pyrkii toiminnassaan nostamaan alan arvostusta ja kehittämään palvelumarkkinoiden laatua, määrää, tuotetarjontaa ja kilpailukykyä.

Suupohjan aluevaliokunta

Valiokunnan tehtävänä on koota yhteen Suupohjan seutukunnan keskeiset yritykset ja organisaatiot edistämään keskinäistä verkostoitumista ja yhteistä vaikuttamista yli maakunta-, kieli- ja toimialarajojen. Valiokunnan jäsenet koostuvat sekä Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin että Pohjanmaan kauppakamarin jäsenistöstä.

Teollisuusvaliokunta

Valiokunnan tavoitteena on tukea teollisuuden kasvun edellytyksiä, yritysten kehittymistä ja parhaiden käytäntöjen leviämistä. Teollisuusvaliokunta toimii toimialoja yhdistävänä verkostona ja tekee vaikuttamistyötä teollisuusyritysten puolesta.