Uutisia, blogeja ja ajankohtaisia asioita

Uutisia, blogeja ja näkökulmia yritysten elämästä ja ympäristöstä Etelä-Pohjanmaalla, Suomessa ja globaalistikin.

Haluatko lisätietoja, tilaa uutiskirjeemme!
26.2.2020

Vientiasiakirjat -palvelu uudistuu

Kauppakamareiden e-vientiasiakirjat.fi-palvelu on palvellut suomalaisia vientiyrityksiä jo vuodesta 2012. Palvelusta voi hakea alkuperätodistuksia tai vahvistusta muille ulkomaankaupan asiakirjoille. Vuonna 2019 myönnetyistä alkuperätodistuksista 97 prosenttia haettiin tämän palvelun kautta. Lokakuussa 2019 tehdyn asiakaskyselyn mukaan käyttäjien tyytyväisyys kauppakamarien asiakirjapalveluihin oli korkea (keskiarvo 4,3 asteikolla 1-5). Olemme käynnistäneet vuonna 2019 palvelun kokonaisuudistuksen, jonka tavoitteena on nopeuttaa asiakirjojen hakuprosesseja ja parantaa … Jatka lukemista: Vientiasiakirjat -palvelu uudistuu

24.2.2020

Kauppakamareiden kysely: Yritykset käyttävät oppisopimuskoulutusta henkilöstön osaamisen kehittämiseen

Kauppakamareiden kyselyyn vastanneista yrityksistä noin 40 prosenttia käyttää oppisopimuskoulutusta olemassa olevan henkilöstön osaamisen kehittämisen välineenä. Mikroyrityksiä tarkasteltaessa vastaava luku on noin 24 prosenttia ja suuryritysten kohdalla lähes 70 prosenttia. Oppisopimuskoulutusta käytetään yrityksissä varsin laajasti olemassa olevan henkilöstön osaamisen kehittämisen välineenä. Käyttö lisääntyy selvästi henkilöstömäärällä mitatun yrityskoon kasvaessa. Tulos ei ole yllättävä, mutta viestii oppisopimuskoulutuksen hyvistä … Jatka lukemista: Kauppakamareiden kysely: Yritykset käyttävät oppisopimuskoulutusta henkilöstön osaamisen kehittämiseen

18.2.2020

Kauppakamareiden kysely: Puolet yrityksistä toivoo koulutusseteleitä työikäisille 

Jopa puolet kauppakamareiden kyselyyn vastanneista toivoo, että valtio tarjoaisi jokaiselle työikäiselle vuosittaisen koulutussetelin, jolla mahdollistetaan jatkuvan oppimisen palveluiden hankkiminen yritysten ja yksilöiden tarpeen mukaan. Malliin suhtautui epäilevästi alle kolmasosa. Tieto käy ilmi kauppakamareiden kyselystä, johon vastasi yli 1300 yritysten edustajaa ympäri Suomen.      Kyselystä kävi ilmi, että yli puolet vastanneista on sitä mieltä, että yritykset käyttävät jo nyt riittävästi resursseja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Vain noin 20 prosenttia vastanneista olisi valmis kattamaan nykyistä suuremman osan kustannuksista.     … Jatka lukemista: Kauppakamareiden kysely: Puolet yrityksistä toivoo koulutusseteleitä työikäisille 

13.2.2020

Eroamisikä ja eläkeikä työsuhteessa

Työntekijän työsuhde päättyy automaattisesti sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana työntekijä täyttää eroamisiän, elleivät työnantaja ja työntekijä erikseen sovi työsuhteen jatkamisesta. Eroamisiästä säädetään työsopimuslaissa. Eroamisikä on 68 vuotta vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneillä 69 vuotta vuosina 1958–1961 syntyneillä 70 vuotta vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä. Halutessaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsuhteen jatkamisesta eroamisiästä … Jatka lukemista: Eroamisikä ja eläkeikä työsuhteessa

13.2.2020

Toimitusvarastojärjestely (call off -varasto)

Ulkomaalaisen elinkeinonharjoittajan, joka harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa. Tavaroiden siirto toisesta EU-maasta Suomessa sijaitsevaan varastoon täällä harjoitettavaa liiketoimintaa varten on liikeomaisuuden siirtona verotettava yhteisöhankinta. Vastavuoroisesti samat säännöt koskevat myös tilanteita, joissa suomalainen elinkeinonharjoittaja siirtää liikeomaisuutta toiseen EU-maahan sijoitettuun varastoon. Yksinkertaistetussa menettelyssä käytettävällä toimitusvarastolla (ns. call off -varasto) tarkoitetaan tilannetta, jossa myyjä siirtää tavaroita … Jatka lukemista: Toimitusvarastojärjestely (call off -varasto)

12.2.2020

Yritys, lähde mukaan ekoinnovointi ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla -hankkeeseen!

MITÄ kiertotalous ja ekoinnovointi ovat? Kiertotalous rinnastetaan usein sanaan ’kierrätys’. Kiertotalous on kuitenkin paljon muutakin. Se on hyvin moniulotteinen ilmiö, jota parhaiten kuvaa ’resurssitehokkuus’. Kiertotaloudessa tuotteiden, materiaalien ja resurssien arvoa pyritään ylläpitämään järjestelmässä niin pitkään kuin mahdollista. Resurssitehokkuuden mahdollistavista toimenpiteistä syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä olemassa oleville, että uusille yrityksille. Kiertotalous vähentää materiaalin lisäksi energian, veden … Jatka lukemista: Yritys, lähde mukaan ekoinnovointi ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla -hankkeeseen!

12.2.2020

Kauppakamareiden kysely: Osaajapula kurittaa edelleen yrityksiä

Osaajapulan hiipumisesta ei ole havaittavissa merkkejä. Kauppakamareiden kyselystä käy ilmi, että osaajapula kurittaa yrityksiä sekä haittaa niiden kasvua ja kehitystä. Koulutusmäärien lisääminen on tarpeellinen, mutta hidas keino tilanteen ratkaisemiseksi. Nopeampi ratkaisu on lisätä työperäistä maahanmuuttoa merkittävästi. Lähes 65 prosenttia vastaajista ilmoitti, että heillä on pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Noin 45 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että osaajapula rajoittaa … Jatka lukemista: Kauppakamareiden kysely: Osaajapula kurittaa edelleen yrityksiä

31.1.2020

Paraneeko pidot?

Niinhän tässä kävi, että pakko on toistaa itseään, vaikka ei haluaisikaan. Olen jo useampaan kertaan ottanut alkuvuodesta esiin Suomen väestönkehityksen, joka on sanalla sanoen huolestuttava. Joulukuun 2019 ennakkotilaston mukaan vuoden 2019 aikana Suomessa syntyi 45 597 lasta, mikä on lähes 2000 lasta vähemmän kuin vuonna 2018. Viimeksi lapsia syntyi vähemmän nälkävuotena 1868 ja 1830-luvun lopulla. Nämä … Jatka lukemista: Paraneeko pidot?

29.1.2020

Suhdannetilanne huonontunut ja näkymät yhä heikot

EK:n tammikuun Suhdannebarometrissa suomalaisyritykset arvioivat suhdannetilanteen hiipuneen entisestään loppuvuoden 2019 aikana kaikilla päätoimialoilla. Myös suhdanneodotukset kevättä kohden mentäessä ovat heikot. ”Elinkeinoelämän suhdannetilanne on heikentynyt entisestään ja odotukset tulevasta ovat myös vaatimattomat. Vaikka maailmantaloudesta ja teollisuudesta on kantautunutkin jo parempiakin uutisia niin kannattaa huomata, että meillä Suomessa huonot ajat ovat vasta realisoitumassa. Talouskasvu hiipuu tänä vuonna … Jatka lukemista: Suhdannetilanne huonontunut ja näkymät yhä heikot

28.1.2020

Ennätysmäärä ulkomaisia opiskelijoita haluaa Suomeen – Keskuskauppakamari patistaa hallitusta sujuvoittamaan lupaprosessia

Keskuskauppakamari kehottaa hallitusta varautumaan kasvavaan opiskelijoiden oleskelulupahakemusten määrään ja turvaamaan Maahanmuuttoviraston resurssit oleskelulupien sujuvan käsittelyn varmistamiseksi. Samalla on syytä käydä oleskelulupaprosessi tarkalla kammalla läpi ja ottaa käyttöön kaikki keinot prosessin nopeuttamiseksi. Opetushallituksen 27.1.2020 julkaiseman kevään ensimmäisen yhteishaun tulosten perusteella korkeakoulujen vieraskielisiin koulutuksiin oli ennätysmäärä hakijoita. Vieraskielisiin koulutuksiin haki noin 17 000 hakijaa, joista 12 000 oli muita … Jatka lukemista: Ennätysmäärä ulkomaisia opiskelijoita haluaa Suomeen – Keskuskauppakamari patistaa hallitusta sujuvoittamaan lupaprosessia