HHJ® koulutukset

HHJ Hyväksytty hallituksen jäsen -koulutusten avulla aktivoit ja kehität hallitustyöskentelyä. HHJ-koulutukset sopivat sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville, kaikille toimialoille. Koulutusten avulla yrittäjät sekä yritys- ja kuntajohtajat hyödyntävät hallitustyöskentelyä entistä tehokkaammin.

Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ®

Hyvällä hallitustyöllä edistetään yritystoimintaa ja tuetaan pk-yritysten kasvua sekä luodaan uusia työpaikkoja ja säilytetään jo olemassa olevia. Yrityksen kasvu, kansainvälistyminen, uudistuminen, tuotteiden kaupallistaminen ja markkina-alueiden laajentaminen tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita ja liiketoimintaosaajia. Erilaisissa yrityksen kehitysvaiheissa kuten esimerkiksi sukupolvenvaihdoksissa, omistajamuutoksissa, kansainvälistymisessä ja markkinahäiriöissä tarvitaan osaavaa ja yhteistyökykyistä hallitusta.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari järjestää säännöllisesti HHJ-kursseja ja HHJ-Puheenjohtajakurssia ja vaihdellen muita koulutuskokonaisuuden kursseja.

HHJ-kokonaisuuteen kuuluvat seuraavat tilaisuudet:

HHJ-kurssi

Kurssi soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen. Kurssista hyötyvät hallituksen jäsenet, johtajat ja johtoryhmän jäsenet, yrittäjät, hallitusammattilaiset sekä kuntayhtiöiden johtajat. HHJ-kurssi kestää neljä iltapäivää, joiden lisäksi on ryhmätyö ja kirja. Kurssilla käsitellään hallituksen kokoonpano, rooli, vastuut, riskienhallinta ja työskentelytavat erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta ja käytännönläheisesti yritysesimerkkien avulla.

Kurssin hinta:
kauppakamarin jäsenille 1950 € + alv 24%
muille 2800 € + alv 24%

HHJ-kurssin jälkeen on mahdollisuus suorittaa HHJ-tutkinto sekä osallistua vuosittaiseen valtakunnalliseen HHJ-alumniseminaariin ja saat pääsyn suljettuun HHJ-Alumni LinkedIn ryhmään.

Katso Timo Turusen, Liepuskan Herkkupaja Oy, kokemuksia HHJ-kurssilta ja hallitustyön kehittämisestä:

HHJ-puheenjohtajakurssi

Puheenjohtajakurssilla käsitellään hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa. Puheenjohtajalla pitää olla kyky kehittää omaa ja hallituksen jäsenten hallitustyöskentelyn osaamista, sillä toimiva hallitus on osakeyhtiön voimavara ja suunnannäyttäjä. Kurssi soveltuu toimitusjohtajille, hallituksen puheenjohtajille ja puheenjohtajiksi aikoville. HHJ-puheenjohtajakurssi on kestoltaan puolitoista päivää.

Kurssin hinta:
kauppakamarin jäsenille 1650 € + alv 24%, reissukurssi 1950 € + alv 24%
muille 2300 € + alv 24%, reissukurssi 2600 € + alv 24%

HHJ-tutkinto

HHJ-tutkinto syventää kurssilla opittua ja tutkintoon voi osallistua HHJ-kurssin suorittamisen jälkeen. HHJ-tutkinto koostuu kahdesta ennakkotehtävästä ja tutkintopäivästä. Tutkinto ei ole kirjatentti kurssista, kurssikirjallisuudesta tai ennakkotehtävistä, vaan mittaa yleisellä tasolla hallitustyöskentelyosaamista. HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä ja tutkinnon suorittaneita voidaan välittää pk-yritysten hallituksiin.

Autan sinua HHJ-asioissa:

Hannele Hynynen

Hannele Hynynen

PALVELUASIANTUNTIJA

+358 50 343 3753