Hallitustyön aktivointi

Aktiivinen, hyvä hallitustyöskentely on monen hyvän yritystarinan taustalla. Tämä on yleisesti tiedostettu ja myös tutkimuksilla todistettu tosiasia. Hallituksen merkitys korostuu erityisesti erilaisissa yrityksen muutoshaasteissa. Hallitustyöhön sijoitettu euro tulee varmasti nopeasti takaisin.

Hallitukset Töihin!

Kauppakamarit ovat tehneet pitkäjänteistä työtä hallitustyöskentelyn kehittämiseksi mm. kouluttamalla hallituksen jäseniä yrityksiin HHJ-kursseilla. Kauppakamarit ovat olleet myös aktiivisesti käynnistämässä alueellisia Hallituspartnerit -yhdistyksiä.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari toteutti 2018-2021 Etelä-Pohjanmaalla seutukunnallisia hallitustyön aktivointihankkeita. Kohderyhmänä olivat alle 50 henkeä työllistävät kehitys- ja kasvuhaluiset mikro- ja pienyritykset, jotka ovat halukkaita aloittamaan pitkäjänteisen kehitysprosessin.

Hankkeen aikana luotiin mm. hallituksen aktivointipolku yrityksille.

Tämän pilottihankkeen taustavoimina ja osarahoittajina olivat E-P:n kauppakamarin lisäksi Pohjanmaan kauppakamari, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ja Pohjanmaan Hallituspartnerit ry.

Päärahoittajina olivat Aisapari ry ja Kuudestaan ry. Päärahoitus tuli Leader-ohjelman kautta EU:n Maaseuturahastosta ja alueen kunnilta.

Yhteistyössä