Kasvu Open – Kasvupolku® kasvuyrityksille

Kasvu Open – Kasvupolku® kasvuyrityksille

Kasvu Openin Kasvupolku® -sparraukseen voivat hakea mukaan kaikki kasvuyritykset, joilla on y-tunnus ja vahva tahto kasvattaa yrityksen liiketoimintaa. Yrityksen liikevaihdolle, toimialalle, sijainnille tai iälle ei ole asetettu kriteerejä. Sparraus on maksutonta kaikille mukaan valituille kasvuyrityksille. Kasvuyritysten sparraajina toimivat vapaaehtoiset kasvun asiantuntijat.

Mikä Kasvupolku®

Kasvu Openissa yrityksen iästä, koosta tai toimialasta riippumatta jokainen yrittäjä saa kasvuidealleen maan parhaat onnistumisen edellytykset. Kaikki on kiinni omasta kasvutahdosta, intohimosta ja sisusta. Me tuomme sparrauksen, rahoittajat ja osaajat.

Kasvupoluksi kutsutaan Kasvu Openin alue- tai toimialakohtaista tapahtumakokonaisuutta. Kasvupolku käsittää yleensä starttitilaisuuden, kaksi sparrauspäivää, kahdeksan yrityksen omaan kasvusuunnitelmaan kohdennettua asiantuntijatapaamista, strategian päivittämistä sekä vertaissparrausta kanssayrittäjiltä. Jokaisella Kasvupolulla on oma tuomaristo, joka valitsee kasvupolulle hakeneista yrityksistä kasvuintoisimmat mukaan valtakunnalliseen Kasvu Open -finaaliin.

Pohjalainen Kasvupolku®-sparraukseen valitaan mukaan 15 suurimman kasvupotentiaalin omaavaa yritystä, jotka saavat kahden päivän ajan maksutonta tukea liiketoiminnan kehittämiseen yrityselämän asiantuntijoilta. Kasvu lähtee yrittäjän omista lähtökodista, oli tavoitteena sitten kasvattaa yrityksen liikevaihtoa, henkilöstömäärää, lanseerata uusi tuote tai selvittää kansainvälistymisen mahdollisuuksia.