Vaikuttaminen

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari toimii aktiivisena osana kauppakamarijärjestöä toiminta-alueellaan edistäen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja jäsenistön yhteisiä etuja sekä tuottaen jäsenilleen viestintä- ja koulutuspalveluita.

Perustehtävämme

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari edistää yritysten, yksilöiden ja koko Etelä-Pohjanmaan alueen menestymistä.

Toiminnan painopisteet

Toimintamme päämääränä on vaikuttavuus. Vaikuttavuus koostuu palveluista jäsenille, asiakkaille ja ympäröivälle yhteiskunnalle, rahavirroista ja resursseista sekä näkyvyydestä ja relevanttiudesta. Elinkeinoelämän ja yritysten itsesääntelyn edistäminen on erityisen tärkeä osa toimintaamme.

Tapamme vaikuttaa

Vaikutamme ratkaisukeskeisesti. Tarjoamme ratkaisuja yhteiskunnallisiin ja elinkeinoelämän ongelmiin. Verkotumme ja teemme yhteistyötä eri toimijoiden, päätöksentekijöiden ja median kanssa. Toimimme paikallisesti, valtakunnallisesti, Euroopan tasolla sekä maailmanlaajuisesti.

Yritysten hallitustyön kehittäminen

Osakeyhtiön hallitustyöllä on yrityksen menestymiseen ratkaiseva merkitys; hyvä hallitus tuo lisäarvoa yritykselle. Etelä-Pohjanmaan kauppakamari kehittää yritysten hallitustyötä järjestämällä Hyväksytty Hallituksen jäsen HHJ -kursseja, hallitustyön seminaareja, ylläpitää hallitustyöstä kiinnostuneiden ihmisten verkostoa sekä toimii yhteistyössä Pohjanmaan Hallituspartnerit ry:n kanssa. Hyvää hallitustyötä pitää tehdä myös kuntien osakeyhtiöissä.

Verkostoitumisen mahdollistaja

Verkostojen avulla on mahdollista kehittää uutta liiketoimintaa, saada uusia yhteistyökumppaneita ja kehittyä huomattavasti nopeammin kuin yksin. Kauppakamari on Etelä-Pohjanmaan tehokkain yritysten verkostoija, joka auttaa yrityksiä rakentamaan itselleen oikeat ja toimivat verkostot menestyksensä tueksi.