Kenellä on asemavaltuutus yrityksessä?

16.03.2022

Kenellä on asemavaltuutus yrityksessä?

Yritystoiminnassa nousee usein esille kysymys, kenellä on oikeus tehdä sitovia oikeustoimia yrityksen puolesta – esimerkiksi ostaa tai myydä tuotteita ja palveluita. Kysymys voi nousta esille myös, jos työnantaja haluaa kiistää työntekijän tekemän sopimuksen. Usein esimerkiksi niin sanotun huijauslaskujen yhteydessä esitetään väite, ettei työntekijällä olisi ollut nimenkirjoitusoikeutta. Tämä väite ei yleensä menesty, jos työntekijällä on asemavaltuutus toimia työnantajan nimissä.

Lainmukainen nimenkirjoitusoikeus

Osakeyhtiöissä oikeus kirjoittaa yhtiön toiminimi on osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallituksella, toimitusjohtajalla ja prokuristilla. Henkilöyhtiöissä se on yleensä vastuunalaisilla yhtiömiehillä. Toiminimessä sen kirjoittaa toiminimenhaltija (ammatinharjoittaja).  Mahdollista on myös, että tietty yrityksen työntekijä oikeutetaan tekemään sopimus tai sopimuksia erikseen valtakirjalla.

Asemavaltuutuksella tehdään paljon oikeustoimia

Käytännössä kuitenkin päivittäin tehdään merkittävä määrä arkipäivän oikeustoimia. asemavaltuutuksen perusteella. Myyjä muu yrityksen tuotteita ostajalle ja yrityksen hankinnassa ostaja ostaa materiaaleja ja palveluja yrityksen käyttöön – ilman että nämä henkilöt olisivat toimitusjohtajia tai prokuristeja.

Olennaista asemavaltuutuksessa on, että päämies -yleensä työnantaja- antaa tietylle työntekijälle sellaisen ulkoisesti havaittavan aseman, että siihen normaalisti liittyy tiettyjen oikeustoimien tekeminen yrityksen puolesta. Ulkoinen asema ilmenee yleensä valtuutetun työskentely- tai olinpaikan perusteella tai tehtävänimikkeenä yrityksessä. Asemavaltuutus ei edellytä, että henkilö on yrityksessä tai muussa yhteisössä johtavassa asemassa. Riittävää on että henkilöllä on toisen palveluksessa sellainen asema, johon lain tai yleisen tavan mukaan liittyy kelpoisuus toimia työnantajan puolesta.  Jos työnantaja on rajoittanut tätä valtaa sisäisillä määräyksillä, hän ei voi vedota siihen vilpittömässä mielessä olevaa ulkopuolista henkilöä kohtaan, ellei tämäkin henkilö tiennyt rajoituksesta.

Asemavaltuutuksen lakkauttaminen

Asemavaltuutus peruutetaan poistamalla valtuutettu siitä asemasta, jossa hän on toiminut. Esimerkiksi työsopimuksen irtisanominen ei vielä lakkauta asemavaltuutusta, vaan ratkaisevaa on ulkoisesti havaittavassa asemassa tapahtuvat muutokset. Asemavaltuutuksesta on olemassa melko runsaasti oikeuskäytäntöä, jossa korkein oikeus on ottanut kantaa, milloin työntekijälle syntyy asemavaltuutus.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Marko Silen
johtaja
Helsingin seudun kauppakamari

Kategoriat:Laki