Hallitustyöskentelystä saatiin lisää voimaa yritysten kehittämiseen

18.11.2021

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari vetämä ”HallituksetTöihin! -aktivointikampanja saavutti tavoitteensa Alavuden, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin alueella. Hankkeessa kontaktoitiin yli 30:a yritystä, joista 15:lle tehtiin syvällisempi yrityksen tulevaisuutta ja hallitustyötä luotaava analyysi. Näistä 7 yritystä on lähtenyt kehittämään hallituksensa työskentelyä. Osa yrityksistä on myös hankkinut hallitukseensa riippumattomia asiantuntijajäseniä, joiden avulla hallitustyössä on saatu uusi vaihde päälle. Osa yrityksistä on aloittanut vapaamuotoisemman AdvisoryBoard -toiminnan yhdessä valitsemiensa asiantuntijoiden kanssa. Hallitusten jäsenten etsimisessä on keskeisenä yhteistyökumppanina toiminut Hallituspartnerit Pohjanmaa ry.

Hallitukset Töihin! -konseptin mukaista kehittämistyötä on toteutettu kaikilla E-P:n Leader-alueilla vuosina 2018-2021. Tämän aktivoinnin kohteena on ollut yhteensä lähes 100 yritystä, joista noin 30% on tarttunut tuumasta toimeen. Tähänkin verrattuna Kuudestaan -leaderalueella on saatu aikaan hyvää tulosta.

Sukupolven- ja omistajanvaihdokset ovat keskeinen haaste

Ei liene yllättävää, että monen yrityksen jatkuvuus on vaakalaudalla yrittäjien ikääntyessä. Valmistautuminen sukupolven- ja omistajanvaihdoksiin on aloitettava riittävän aikaisessa vaiheessa. Toimiva hallitustyöskentely antaa hyvää tukea sekä luopujalle että jatkajalle. Ostajan silmissä yrityksen toimiva hallitus näyttäytyy usein siten, että yritys ei ole riippuvainen pelkästään omistajasta, vaan hallitus edustaa tietynlaista jatkuvutta ja tekee yrityksestä ostokohteena ”helpomman”. HallituksetTöihin! -kampanjan yhteydessä on monen yrittäjän kanssa keskusteltu tästä ja kannustettu ottamaan myös tämä keino käyttöön. Muita keskeisiä haasteita yrityksissä ovat mm. kasvun hallinta sekä osaavan työvoiman saaminen.

Hallitus on parhaimmillaan hyvä sparraaja

Monet yrittäjät joutuvat pohtimaan yrityksensä tulevaisuutta ja siihen liittyviä tärkeitä päätöksiä yksin. Hankkeessa kohdatut yrittäjät kaipaavat ulkopuolista näkemystä ja rakentavaa keskustelua, sparrausta. Hallitus tai AdvisoryBoard on tähän oivallinen foorumi. Kunhan valitut henkilöt ovat riittävän riippumattomia; ystävät, sukulaiset tai yrityksen omat työntekijät eivät useimmiten ole tähän parhaiten soveltuvia, riippumattomia henkilöitä, jotka uskaltavat ottaa kantaa myös vaikeisiin asioihin. Hallituksen kokoonpanoon ja riittävän monipuoliseen osaamiseen kannattaa myös erityisesti kiinnittää huomiota. Tyypillisesti hallitusta käynnistettäessä yrityksen strategiat käydään läpi – yrittäjän ”korvien välissä” olevat ajatukset ja suunnitelmat puetaan yhteisesti ymmärrettävään muotoon jota hallitus sitten omalta osaltaan alkaa toteuttamaan.

Myös hallitustyöaiheista koulutusta arvostetaan

Käytyjen keskustelujen perusteella monissa yrityksissä on myös herätty hankkimaan myös itselle lisää osaamista hallitustyöstä. Kauppakamarien vetämät HHJ-kurssit ovat tähän hyvä keino. E-P:n kauppakamarin kurssit ovatkin olleet suosittuja ja kurssien tarjontaa on myös lisätty. Tyypillisesti kursseille laitetaan yrityksistä ”nuorta polvea” eli yrityksen jatkajiksi kasvamassa olevia henkilöitä.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Tomi Kohtanen

Tomi Kohtanen

toimitusjohtaja

+358 50 5062755

Kategoriat:Työelämä, Hallitustyöskentely