Ulkopuolisilla hallituksen jäsenillä lisävoimaa päätöksentekoon

Tero Pellinen ja Jukka Kapela agenda-palaverissa seuraavaa kokousta varten (Trutec Oy:n arkistokuva)

Ulkopuolisilla hallituksen jäsenillä lisävoimaa päätöksentekoon

Rohkeille ratkaisuille voi antaa uuden määritelmän Trutec Oy:n tarinan myötä. Yrityksen perustanut Tero Pellinen myi noin neljä vuotta sitten enemmistön yhtiön osakkeista työntekijöilleen ja yrityksen ulkopuolelta palkatulle toimitusjohtajalle Jukka Kapelalle. Jukka ja Tero laativat nelivuotissuunnitelman, jonka tarkoituksena oli kasvattaa yritystä voimakkaasti, pitäen kuitenkin kannattavuuden hyvällä tasolla. Tavoite sopi hyvin Jukan profiiliin, joka pitää itseään projekti-luonteisena ihmisenä, vaatien isoja haasteita projektin pysyessä ajallisesti kohtuullisena. Ensimmäiseen ”nelivuotissuunnitelmaan” kuului alusta alkaen ulkopuolisten hallituksen jäsenien hakeminen. Hakuprosessi toteutettiin Pohjanmaan Hallituspartnerien avulla ja hakemusten sekä jäsenluetteloiden pohjalta löydettiin kaksi uutta henkilöä mukaan hallitukseen. Sami Myllyviidan ja Antti Peltoniemen taustat ja osaaminen sopivat mainiosti yrityksen tavoitteisiin.   

Hallitustyöhön kouluttautuminen Hyväksytty Hallituksen Jäsen- sekä HHJ Puheenjohtaja- kursseilla on ollut minulle hyödyllistä  ja suosittelen näitä myös muille, hallituksen puheenjohtajana nykyisin toimiva Pellinen sanoo. Toimiva hallitus on Pellisen mukaan tuonut ryhtiä niin päätöksentekoon, vähentänyt epämuodollisia käytäväkeskusteluja ja operatiivisiin asioihin tarpeetonta puuttumista. Ulkopuolisen näkemyksen kuulemisen haluaminen edellyttää avointa mieltä ja myös arvon antamisen toisen mielipiteelle. Onhan henkilö itse huolella valittu yrityksen mukana menestymään, jolloin lähtökohtaisesti tulee olla molemminpuolinen luottamus annettuun tehtävään. 

Hallitus on puheenjohtajansa näköinen ja hänen tulee linjata kulloiset toimintatavat. Pellinen pitää Trutecin hallituksen työskentelyssä tärkeinä kulmakivinä lähikokouksia sekä aktiivista kokousten välistä työskentelyä. Etäkokouksiin kokoonnutaan harvoin ja vain yksittäisten asioiden käsittelemiseksi varsinaisten kokouksien välissä. -Suotakoon etäkokoukset muille, minulle kasvotusten tapaaminen toimii parhaiten, hän toteaa. 

Pellinen kertoo puheenjohtajan roolin nyt korostuneen aiemmasta, kun on itse jäänyt pois operatiivisesta toiminnasta yrityksessä. Puheenjohtajana hän on tarpeen mukaan viikoittain hallituksen jäsenten kanssa puhelimitse yhteydessä ja tiedustelee heidän näkemyksiään, mikäli käsiteltävä asia on monitahoinen. Hän vetää mielipiteet yhteen, ja seuraavassa hallituksenkokouksessa pykälää käsitellään jalostuneempana asiakokonaisuutena.  –Hallituksen päätökset voivat heijastaa moneen seikkaan tulevaisuudessa, minkä vuoksi asioita kannattaa prosessoida eikä hätäilyyn pidä sortua. Noin viikko kokouksen jälkeen on myös hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan ollut tapana tavata seuraavan kokouksen agendan suunnittelun merkeissä, ns. agenda-palaverissa.

Rakennusala on viime vuosina ollut maailmansuhdanteista johtuen turbulenssin kourissa ja yrityksen hallitus on ollut myös näinä aikoina tärkeä elementti. On pysähdytty tarpeen mukaan analysoimaan tilannetta, laadittu riskiarviointeja sekä tehty ns. lyhyen tähtäimen sääntöjä, jonka jälkeen on tarkasteltu tilannestatus uudelleen. Kasvuyritykseksi on Trutec pyrkinyt pitämään organisaation ketterän kokoisena, jolloin on mahdollista tehdä muutoksia toimintoihin melko nopeasti tilanteen niin vaatiessa. 

-Nyt kun Jukan kanssa laadittu ensimmäinen strategiavaihe alkaa olla lopuillaan, voin todeta, että Jukka on saavuttanut hyvin asetetut tavoitteet, Tero Pellinen sanoo. Uuden viisivuotissuunnitelman luominen on juuri tällä hetkellä hallituksella työnalla. -En tiedä, jos tulevaisuudessakin tarvitaan hallituspartnereiden apua kasvattaaksemme hallituksen jäsenten määrä. Meillä on nykyään myös Helsingissä toimipiste ja seuraavaksi pyrimme kasvattamaan markkinaosuutta Pirkanmaan- ja Lounais-Suomen seuduilla, joten rekrytointitarpeita tulee varmasti päällikkö- ja johtajatasolla, hän jatkaa. – Tavoitteenamme on edelleen kasvaa ja erityisesti kehittää yritystä määrätietoisesti seuraavalle tasolle.