Työvoimapula helpottuu kansainväliset osaajat hyväksymällä

02.02.2024

Työvoimapula helpottuu kansainväliset osaajat hyväksymällä

Tammikuun kauppakamareiden yhdessä tekemän talouskyselyn mukaan valtaosalla yrityksissä on tällä hetkellä liiketoiminnassa tavallista hiljaisempaa, tilauskannat ovat tippuneet viime vuoteen verrattuna ja investointeja siirretään tulevaisuuteen.

Tilauskantojen kuitenkin odotetaan kasvavan seuraavan puolen vuoden kuluessa ja erityisesti eteläpohjalaisyrityksiä koskevana mielenkiintoisena yksityiskohtana on, että enemmän yrityksiä aikoo lisätä työntekijämääräänsä kuin vähentää sitä.

Pohjalaismaakuntien edelleen muuta maata korkeampi hyvä työllisyys vaikuttaa siten, että yritykset yrittävän viimeiseen saakka pitää kiinni työvoimastaan ja tarvittaessa mieluummin vain lomauttavat kuin irtisanovat henkilöstöä. Kaikista kokemistamme kriiseistä huolimatta työvoimapula jatkaa taustalla hidasta ja varmaa kasvuaan. Korona, Venäjän hyökkäys, taantuma ja muut uutiset täyttävät otsikon, mutta eivät poista työvoimapulaa tai sen syitä.

Osallistuimme omalla osastollamme viime viikolla Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa järjestetyille yrityspäiville yhdessä yli 50 muun yrityksen ja organisaation kanssa. Päivän tarkoituksena on esitellä yritysten toimintaa ja työpaikkoja opiskelijoille ja SeAMK:n henkilökunnalle ja luoda samalla pitkällekin tulevaisuuteen ulottuvia kontakteja niin työnantajille kuin tulevaisuuden tekijöillekin.

Monelle opiskelijalle tämä tilaisuus voi olla ensi kosketus eteläpohjalaisiin teknologiayrityksiin, kun monet kaupan ja palvelualan yritykset voivat tulla helpommin tutuksi henkilökohtaisen asiakkuudenkin kautta. Teollisuusyritykset ovat helposti tavalliselle opiskelijalle ”piilossa” teollisuusalueilla ja siten etäämpänä opiskelijan normaalista elämänpiiristä.

Seinäjoen Ammattikorkeakoulun kansainvälistyminen näkyi hienosti yrityspäivien osastoilla ja käytävillä, onhan opiskelijoista jo noin 10% kansainvälisiä. Kv-opiskelijat kiertelivät aktiivisesti osastoilla, kyselivät lisätietoja ja kertoivat omista tulevaisuuden tavoitteistaan ja urahaaveistaan. Lähes kaikki osastollamme vierailleet puhuivat erittäin hyvää englantia ja jotkut jopa hieman suomeakin, joten keskustelut olivat helppoja.

Tämä vuoden aikana niin SeAMK, koulutuskeskus Sedu kuin Järvi-Pohjanmaan Ammatti-instituutti JAMIkin ja heidän suomalaiset ja kansainväliset opiskelijansa tulevat olemaan teihin yrityksiin yhteydessä. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni yritys tutustuisi edes yhteen uuteen opiskelijaan, olipa tämä sitten suomalainen tai kv-opiskelija, vaikka vain lyhyemmän ajan. Opiskelijat voivat tehdä pieniä projektitöitä yrityksille tai tulla harjoitteluun yrityksiin samalla tuoden uutta tietoa, uusia kontakteja ja ideoita yrityksen käyttöön.

Yritykset tarvitsevat kv-osaajia, sillä kotimaisia osaajia ei vain ole riittävästi, jotta yritysten työvoimatarpeet saataisiin täytettyä. Kokemusten kautta sekä esihenkilöiden että työpaikkojen tiedot ja taidot kansainvälisen työyhteisön luomiseksi karttuvat. Hyviä esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä voi saada vaikkapa Esimerkillinen työnantaja -tunnustuksen tammikuun puolivälissä saaneista Hopea-Puro Oy:stä, Kerabit Kattoelementit Oy:stä, Riikku Group Oy:stä tai Powerparkista, joissa kaikissa monimuotoinen työyhteisö toimii ja saa aikaan myös hyviä taloudellisia tuloksia. Kannattaa tutustua!

Hyvää alkuvuotta,

Tomi Kohtanen

Tomi Kohtanen

toimitusjohtaja

+358 50 5062755