Ota koppi eteläpohjalaisten yritysten joustavan työn käytännöistä

19.12.2023

Ota koppi eteläpohjalaisten yritysten joustavan työn käytännöistä

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa toteutetussa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Joustavan työn hyödyntämismallit -esiselvityshankkeessa kartoitettiin vuonna 2023 kahdeksan eteläpohjalaisen edelläkävijäyrityksen joustavan työn käytäntöjä. Nämä yritykset ovat keskenään eri kokoisia, eri toimialoilla ja eri puolilla maakuntaa toimivia ja ovat omaksuneet toimintamalleikseen monia joustavia työnteon ratkaisuja, jotka toimivat hyvinä esimerkkeinä myös muille alueen yrityksille. 

Joustavat työskentelytavat lisäävät hyvinvointia

Etätyö on pysyvä käytäntö kaikissa haastatelluissa edelläkävijäyrityksissä. Vähimmillään etätyötä tehdään päivä viikossa, enimmillään neljä päivää viikossa. Kaikissa haastatelluissa yrityksissä työnantaja kokee etätyön lisäävän henkilöstön hyvinvointia, ja merkittävä osa toimihenkilöistä hyödyntääkin tätä. 

Taloushallintopalveluita tarjoavassa yrityksessä työskennellään paikkariippumattomasti, koska työntekijät asuvat eri puolilla maakuntaa ja Suomea. Läsnäoloa edellytetään ainoastaan tiimipäivinä kahdesti vuodessa, toki moni työskentelee muulloinkin toimistolla. Tässä yrityksessä henkilöstön työnkuva perustuu asiakkaiden sähköisten palveluiden kokonaisvaltaiseen hoitoon, mikä vaatii työntekijöiltä laajaa itseohjautuvuutta. Laajan etätyömahdollisuuden myötä yritys on muuttanut pienempiin toimitiloihin, ja suuri osa toimiston työpisteistä toimii yhteiskäytössä varausperiaatteella. 

Monipaikkainen työ tarkoittaa työntekoa vuorotellen eri toimipaikoissa ja kotona: Yksi edelläkävijäyrityksistä on vuokrannut tiimityöskentelytilan Seinäjoelta, jota paikkakunnalla asuva tuotekehitystiimi ja muut konsernin toimihenkilöt voivat hyödyntää varausperiaatteella. Tämä mahdollistaa heille etätyön lisäksi tiimityöskentelyn tarvitsematta ajaa päivittäin Seinäjoelta päätoimipaikkaan Ylihärmään. 

Osa-aikatyö tuo joustoa elämäntilanteen äkillisissä muutoksissa, monesti myös osa-aikaeläkkeellä sekä hoitovapaajärjestelyissä. Haastatelluista edelläkävijäyrityksistä kolmessa on käytössä joustavan työajan malli koko henkilöstölle. Käytännössä joustava työaika toteutuu tuotantotyössä työaikapankkina, eli kiireisenä aikana voidaan tehdä pitkää päivää, kun taas hiljaisempana aikana voidaan käyttää tunteja pankista pois. Näin työaikapankki antaa joustoa sekä työnantajalle että työntekijöille. Asiantuntijatyössä joustava työaika tarkoittaa liukuvaa työntekoa yhteisesti määritellyissä aikaraameissa. Usein tiimin sisäisen yhteistyön takaamiseksi edelläkävijäyrityksissä on sovittu tietyt saavutettavuusajat, esimerkiksi eräässä yrityksessä klo 10-14 välinen aika. Muilta osin työaikaa voidaan soveltaa vapaasti. Tämä edellyttää yrityksessä vahvaa osapuolten välistä luottamusta sekä henkilölle asetettuja työn tavoitteita. 

Ulkopuolinen asiantuntija tuo uutta näkemystä

Kaikissa edelläkävijäyrityksissä on kokemusta ulkopuolisen asiantuntijan hyödyntämisestä. Asiantuntijoita on hyödynnetty mm. tuotannon kehitysprojekteissa, projektipäällikkönä tuotekehityksessä, laatujärjestelmän rakentamisessa, rekrytoinneissa ja soveltuvuusarvioinneissa, talous-, markkinointi- ja viestintäpäällikön osa-aikaisissa rooleissa, toimistoassistentin roolissa ja IT-tukipalveluissa. Monella yrityksellä on myös vähintään yksi hallituksen ulkopuolinen jäsen, joka tuo uusia näkemyksiä ja rohkeutta strategiseen johtamiseen.

Ulkopuolisella asiantuntijalla on usein laaja kokemus eri toimialoilta ja eri kokoisista yrityksistä, mitä edelläkävijäyrityksissä arvostetaan. Ulkopuolisen asiantuntijan katsotaan terävöittävän yrityksen omaa toimintaa uusilla näkemyksillä. 

Lue lisää joustavasta työstä ja yritysten kokemuksista hankesivustolla: https://projektit.seamk.fi/yrittajyys-ja-kasvu/joustavatyo/

Hanna Punkari

Projektipäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kategoriat:Työelämä, Yhteiskunta