Kevätkokouksen ja Elinkeinoelämän foorumin satoa

24.05.2024

Kevätkokouksen ja Elinkeinoelämän foorumin
satoa

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin kevätkokous sekä kokouksen perään pidetty Elinkeinoelämän foorumi keräsi aurinkoisena päivänä mukavan joukon jäsenistöä Teatteri Hysterian tiloihin Piirille, Seinäjoelle.

Kokouksen yhteydessä palkittiin Lakeuden Etappi Oy Vuoden Kouluttautujana 2023. Lakeuden Etappi Oy on osoittanut esimerkillistä panostusta jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen. He ovat osallistuneet monipuolisesti erilaisiin koulutuksiimme, sekä paikallisiin että webinaareihin. Tämä tunnustus on osoitus heidän sitoutumuksestaan laadukkaaseen koulutukseen ja työntekijöidensä ammatilliseen kasvuun. Palkinnon tuli vastaanottamaan talouspäällikkö Virpi Raita.

Samalla myönnettiin yhdessä Seinäjoen Seudun Nuorkauppakamarin Kaisu Soinin kanssa perinteinen Läpi Harmaan Kiven -yrittäjyyspalkinto. Parhaat onnittelut palkinnon voittaneelle Ferrum Steel Groupille, joka on esimerkillinen yritys kansainvälisten osaajien työllistämisessä. Palkinnon vastaanotti toimitusjohtaja Tero Pukkila.

Elinkeinoelämän foorumi 2024

EK:n EU-johtaja Lotta Nymann-Lindegren: Elinkeinoelämän vaikuttamisen paikat vaalivuonna 2024

Lotta Nymann-Lindegren käsitteli esityksessään elinkeinoelämän haasteita ja mahdollisuuksia Euroopan unionissa tulevalla viisivuotiskaudella. Hän korosti EU:n uuden päättäjäkauden merkitystä ja esitteli useita strategisia painopisteitä:

 1. Kilpailukyky:
  • Euroopan on herättävä kilpailukykyhaasteeseen.
  • Tulevalla kaudella ratkaistaan EU:n talouden suunta: kilpailukyvyn merkitys talouden, turvallisuuden ja kansalaisten hyvinvoinnin ylläpitämisessä.
 2. Teollisuus ja Investoinnit:
  • Teollisten investointien ja strategisten raaka-aineiden merkitys.
  • EU:n regulaatio, valtiontukikilpailu ja globaalit haasteet, kuten Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kilpailu.
 3. Ilmastonmuutos:
  • Vihreän talouden kilpailukyvyn edistäminen.
  • Ilmastokäänteen hyödyntäminen kasvun ajurina.
 4. Turvallisuus ja Geopolitiikka:
  • Ukrainan tukeminen ja sen vaikutukset Euroopan turvallisuuteen.
  • Geopoliittisen epävakauden ja oikeusvaltiokehityksen haasteet.
 5. Sisämarkkinat ja Sääntely:
  • Sisämarkkinoiden pelastaminen ja paremman sääntelyn tarve.
  • Valtiontukikilpailulle parempi vaihtoehto, kuten EU-tasoinen investointiväline.

Nymann-Lindegren painotti vaalien tärkeyttä ja yritysten roolia vihreän siirtymän toteutuksessa. Hän korosti yhteistyön merkitystä parempien tulosten saavuttamiseksi.

Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastopolitiikan johtava asiantuntija Teppo Säkkinen: Eurooppa ja Suomi kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa

Teppo Säkkinen esitti näkemyksensä Euroopan ja Suomen kilpailukyvyn parantamisesta globaalissa toimintaympäristössä. Hän toi esille useita keskeisiä teemoja:

 1. Kilpailuympäristö:
  • Geopoliittinen epävakaus, valtiontukikilpailu, inflaatio ja korkojen nousu.
  • Teollisuuspolitiikan paluu ja Yhdysvaltojen IRA:n (Inflation Reduction Act) vaikutukset investointeihin.
 2. Energia ja Ilmasto:
  • Euroopan energiakriisi ja tuontiriippuvuus kilpailukyvyn jarruna.
  • Edullinen sähkö Suomen kilpailuetuna ja päästöttömän liikenteen tavoitteet.
 3. Teollisuuspoliittinen Strategia:
  • Vahvojen teollisuudenalojen uudistuminen ja uusien kasvualojen edistäminen.
  • Investointien saaminen Suomeen ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen.
 4. EU-vaalikauden Tavoitteet:
  • Suomi vaikuttamaan aktiivisesti EU:ssa.
  • EU:n ilmastotavoitteiden kurssin ylläpito ja paremman sääntelyn vaatiminen.
  • Sisämarkkinoiden toimivuuden edistäminen ja valtiontukikilpailun poistaminen.
  • Lisää osaavaa työvoimaa ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksia.
  • Ukrainan tukeminen ja EU:n yhteisen turvallisuuden kehittäminen.

Säkkinen korosti tarvetta strategiseen kilpailukykyyn ja investointien houkuttelemiseen, jotta Suomi ja Eurooppa voivat menestyä kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa.

Yhteenvetona

Lotta Nymann-Lindegren ja Teppo Säkkinen korostivat molemmat EU:n kilpailukyvyn ja strategisen suunnittelun merkitystä. Heidän esityksissään nousi esille useita yhteisiä teemoja, kuten teollisuuspolitiikan tärkeys, vihreän siirtymän mahdollisuudet ja geopoliittiset haasteet. Molemmat esitykset painottivat yhteistyön ja strategisen suunnittelun merkitystä tulevalla EU-kaudella, jotta Eurooppa ja Suomi voivat kohdata globaalit haasteet ja säilyttää kilpailukykynsä.