Ke­nes­tä vuo­den 2023 esi­mer­kil­li­nen ete­lä­poh­ja­lai­nen työ­nan­ta­ja?

23.10.2023
2023 Vuoden esimerkillinen työnantaja

Kenestä vuoden 2023 esimerkillinen eteläpohjalainen työnantaja?

Mikä tekee työnantajasta tai yrityksestä esimerkillisen? Meillä useimmilla on käsitys siitä, minkälainen on hyvä työnantaja. Vates-säätiö, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ja Etelä-Pohjanmaan Yhteiskuntavastuuryhmä haluavat antaa tunnustusta työnantajille, jotka toimivat esimerkillisesti vähintään joidenkin alla esiteltyjen kriteerien osalta.

– Moni työnantaja Etelä-Pohjanmaalla kipuilee työvoimapulan kanssa. Samalla työnhakijoina on monia, joilla olisi paljon annettavaa työmarkkinoille mutta jotka ovat eri syistä haastavammassa työmarkkina-asemassa. Tarvitsemme työmarkkinoille jokaisen panosta. Uskon että onnistuneet esimerkit ja kokemukset työnantajista, jotka ovat esim. rekrytoineet vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia työnhakijoita, luovat uskoa myös muihin. Siksi tätä tunnustusta tarvitaan, toteaa yrityspalvelujohtaja Aki Ruotsala Etelä-Pohjanmaan TE-toimistosta.

Arviointikriteerejä ovat muun muassa:

  1. Työyhteisön hyvinvoinnin arvostaminen. Tunnustuksen avulla halutaan tuoda esiin  niin julkisen kuin yksityisenkin tahon pieniä ja suuria työnantajia, jotka arvostavat työyhteisön hyvinvointia, joka näkyy työpaikan arjessa jaksamisena ja viihtymisenä. Työnantajalla on käytössä riittäviä tukitoimia työhön perehdytykseen ja työpaikan esteettömyyteen. Vuoden esimerkillisellä työnantajalla on toimivia keinoja tukea työkykyä, työssä pysymistä ja työhön paluuta.
  2. Työyhteisön monimuotoisuus. Monimuotoisessa työyhteisössä on eri-ikäisiä, eri tavoilla ajattelevia ja erilaisista taustoista tulevia työntekijöitä. Työnantaja on huolehtinut, että kaikilla on mahdollisuus tehdä töitä samassa työpaikassa ilman syrjintää.
  3. Työnantaja on palkannut haasteellisessa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Haasteellisessa työmarkkina-asemassa oleviksi voidaan määritellä laajasti erilaisia ryhmiä, kuten pitkittyneesti työttömät, osatyökykyiset, työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, vammaiset henkilöt, maahan muuttaneet tai alueella opiskelevat ulkomaalaiset.

Ehdota tunnustuksen saajaksi työnantajaa tai yhteistyökumppania

Ehdota yritystä tai yhteisöä, joka mielestäsi täyttää esimerkillisen työnantajan kriteeristöstä yhden tai useamman kriteerin. Ehdottaja voi olla joko työntekijä, asiakas, yhteistyökumppani tai muu taho. Perustele ehdotuksesi. Varmistamme yrityksen tai yhteisön halukkuuden osallistua kilpailuun vielä ennen valintaa ja tunnustuksen jakoa.

Ehdotuksia voi jättää 31.12.2023 saakka. Tunnustuksen saaja julkistetaan 17.1.2024 Meirän Rekry -messujen yhteydessä järjestettävillä Opinlakeus-oppilaitosverkoston messuilla, jotka pidetään Seinäjoki-Areenalla.

Vuoden esimerkillinen työnantaja -tunnustuksen myöntäjät:

Vates-säätiö sr
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
Etelä-Pohjanmaan Yhteiskuntavastuuryhmä, johon kuuluvat

– Buusti ry
– Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu
– Tulevaisuuden sote-keskus -hanke / Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
– Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto
– Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
– Seinäjoen työllisyyspalvelut
– Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus / Valo-Valmennusyhdistys

Kategoriat:Työelämä, Palkitseminen, Vastuullisuus, Yhteiskunta