Kuntien pärjääminen on yhteinen asia

29.12.2021

Kuntien pärjääminen on yhteinen asia

Hyvinvointialueiden mullistaessa kuntatalouden, tulee kunnallisveroihin roima muutos. Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta pois aluetasolle, jolloin kuntien harteilta putoaa pois iso kuluerä. Samalla myös kuntien liikkumavara säästötoimia etsittäessä kapenee ratkaisevasti. Uutissuomalainen uutisoi syksyllä kuntien välisten kunnallisveroprosenttien eron yli kaksinkertaistuvan kuluvalla vuosikymmenellä. Erot kasvavat entisestään kuntien toisistaan poikkeavien verotulojen vuoksi – työikäiset asukkaat ja hyvää tulosta tekevät yritykset pitävät veroprosentin kurissa. Konsulttiyritys FCG:n näkemyksen mukaan Helsingissä selvittäisiin 5 prosentin verotuksella, kun taas esimerkiksi iäkkään väestön ja nopeasti laskevan väkiluvun Etelä-Savossa tultaisiin maksamaan kunnallisveroja arviolta 12 prosentin keskiarvolla.

Etelä-Pohjanmaalla painitaan samojen haasteiden kanssa kuin muuallakin Suomessa: väki vanhenee, moni muuttaa kasvukeskuksiin, kansainvälistä vientiä on niukasti ja palveluiden ja tuotteiden jalostusarvo on matala. Synkkyyteen ei kuitenkaan ole syytä vaipua ratkaisunavaimien ollessa omissa käsissä. Toki, jos mitään ei tehdä, niin muut tekevät ratkaisun meidän puolestamme.

Ikääntymistä ei voi pysäyttää, mutta voimme uudistaa rakenteita ja tiivistää yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä, jotta saamme tarjottua oikea-aikaista ja yksilön tarvitsemaa palvelua nykyaikaisin ratkaisuin. Ratkaisun avaimet ovat omissa käsissämme – ideologisista asenteista olisi luovuttava. Osaavan ulkomaalaisen työvoiman osuutta on merkittävissä määrin lisättävä nykyisestään sekä meidän tulee ottaa heidät osaksi yhteiskuntaa, tasavertaisina uutterina ihmisinä. Yrityksiä tulee myös kannustaa ajattelemaan suuremmin, rohkaista kasvuun sekä vientikauppaan. Huippuosaamista ja sparrausapua kansainvälistymiseen on saatavilla Etelä-Pohjanmaalla unohtamatta verkostojen vahvaa voimaa.

Jalostusarvon kasvattamiseksi tulisi tuotteita edelleen kehittää, jotta myytävästä yksiköstä saadaan jäämään enemmän euroja viivan alle ja näin ollen myös verotettavia euroja. Markkinataloudessa se tarkoittaa asiakkaan tarpeiden ymmärtämistä mitä suuremmissa määrin, jotta paremmasta tuotteesta tai palvelusta oltaisiin valmiita maksamaan enemmän.

Petra Piironen
yhteyspäällikkö
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Petra Piironen

Petra Piironen

Yhteyspäällikkö

+358 40 650 1588

Kategoriat:Politiikka, Talous, Aluevaalit