REPowerEU-suunnitelma ja rahoitushaku puhtaille energiahankkeille

16.06.2022

REPowerEU-suunnitelma ja rahoitushaku puhtaille energiahankkeille

Suunnitelman tavoitteena on vähentää riippuvuutta Venäjän fossiilisista polttoaineista ja edistää vihreää siirtymää nopeasti.

Euroopan komissio on 18.5.2022 esittänyt REPowerEU-suunnitelman vastauksena Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen aiheuttamiin ongelmiin ja maailmanlaajuisten energiamarkkinoiden häiriöihin. EU:n energiajärjestelmän muuttaminen on tarpeen kahdesta syystä.

Ensinnäkin EU:n riippuvuus Venäjän fossiilisista polttoaineista on lopetettava.

Sitä käytetään taloudellisena ja poliittisena aseena, ja sen kustannukset eurooppalaisille veronmaksajille ovat lähes 100 miljardia euroa vuodessa. Toinen tavoite on ilmastokriisin torjuminen. Toimimalla yhdessä EU voi vähentää nopeammin riippuvuuttaan Venäjän fossiilisista polttoaineista. Eurooppalaisista 85 prosenttia katsoo, että Ukrainan tukemiseksi EU:n olisi vähennettävä riippuvuuttaan Venäjän kaasusta ja öljystä mahdollisimman pian.

Tähän tavoitteeseen voidaan vastata REPowerEU-suunnitelmaan sisältyvillä toimenpiteillä, joilla säästetään energiaa, monipuolistetaan energiahuoltoa ja nopeutetaan uusiutuvan energian käyttöönottoa fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi kotitalouksissa, teollisuudessa ja sähköntuotannossa.

Vihreän siirtymän myötä talouskasvu vahvistuu, turvallisuus paranee ja ilmastotoimet tehostuvat EU:ssa ja sen kumppanimaissa. REPowerEU-suunnitelman ytimessä on elpymis- ja palautumistukiväline. Sillä tuetaan rajat ylittävän ja kansallisen infrastruktuurin sekä energiahankkeiden ja -uudistusten koordinoitua suunnittelua ja rahoitusta. Komissio ehdottaa, että elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevaan asetukseen tehdään kohdennettuja muutoksia ja jäsenvaltioiden elpymis- ja palautumissuunnitelmiin sisällytetään erityinen REPowerEU-luku. Vuoden 2022 talouspolitiikan EU-ohjausjakson maakohtaisissa suosituksissa annetaan panos tähän prosessiin.

Koko suunnitelma luettavissa (PDF-file) tai verkkosivuilla: REPowerEU suunnitelma.

Rahoitushaku puhtaille energiahankkeille – hae 1.9.2022 mennessä

Komission uusi rahoitushaku EU:ssa rajat ylittäville puhtaan energian infrastruktuurihankkeille REPowerEU -suunnitelman tukemiseksi.

Arvioitu budjetti on 800 miljoonaa euroa ja hakemukset rahoituksen saamiseksi tulee lähettää 1. syyskuuta 2022 mennessä.

Kategoriat:EU