Kryptovaluutat ja taloushallinto – mitä on hyvä tietää?

16.03.2023
Teija Kerbs, Helsingin seudun kauppakamari

Kryptovaluutat ja taloushallinto – mitä on hyvä tietää?

Krypto- eli virtuaalivaluutoista tunnetuimpia ovat bitcoinit. Ne ovat digitaalista rahaa, jotka eivät ole keskuspankin tai viranomaisen liikkeelle laskemia eivätkä takaamia, eli niillä ei ole samaa oikeudellista asemaa kuin valuutalla tai rahalla. Kryptovaluuttaa voidaan siirtää, varastoida ja myydä sähköisesti.

Virtuaalivaluutta voi näyttäytyä yrityksen liiketoiminnassa usealla tavalla. Yrityksen toiminta tai osa siitä voi perustua virtuaalivaluutalla käytävään kauppaan tai virtuaalivaluutan louhimiseen. Yritykset voivat myös hyväksyä virtuaalivaluutan maksuvälineenä sekä hankkia tavaroita tai palveluja virtuaalivaluutalla muilta yrityksiltä. Myös pitkäaikainen sijoittaminen kryptovaluutoilla on mahdollista.

Virtuaalivaluuttoihin on liitetty korkea rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski, joten kirjauksen perusteena tulee olla riittävän selkeä tosite. Näihin valuuttoihin liittyy myös suuri volatiliteettiriski. Tilinpäätöksen antama oikea ja riittävä kuva edellyttää arvostuksen tulosvaikutteisen erän kirjaamista.

Käsittely kirjanpidossa

Tavaran tai palvelun myynnistä maksuksi saadun virtuaalivaluutan arvoksi katsotaan käypä arvo maksupäivänä. Saadut virtuaalivaluutat kuuluvat taseessa rahoitusomaisuuteen, ja niillä tulee olla tilikartassa oma tilinumero.

Jos kaupankäynti virtuaalivaluutalla on yrityksen varsinaista liiketoimintaa ja se on jatkuvaa, suunnitelmallista ja aktiivista, kyseessä on vaihto-omaisuus.

Kun kassavaroja on kertynyt paljon ja sijoituspäätös perustuu positiiviseen tuotto-odotukseen ja varat on tarkoitus pitää yli vuoden, kirjaus tehdään pitkäaikaisena sijoituksena muihin saamisiin.

Tilikauden aikana louhinnasta vastineeksi saatu virtuaalivaluutta jaksotetaan lähtökohtaisesti kyseisen tilikauden tuloksi. Jos louhinnasta saatu vastine puolestaan perustuu esimerkiksi yrityksellä olevan virtuaalivaluutan lukitsemiseen verkon käyttöön tietyksi ajaksi, louhintatulo kertyy tasaisesti koko ajanjaksolta ja se jaksotetaan lähtökohtaisesti kyseisen ajanjakson tuloksi.

Yhtiö voi jakaa osinkojaan virallisen valuutan asemesta esimerkiksi osakkeina tai virtuaalivaluuttoina. Saadun osingon määräksi katsotaan osinkona saatujen virtuaalivaluuttojen käypä arvo sillä hetkellä kun osinko on ollut nostettavissa.

Liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään tarvittavat tiedot virtuaalivaluutan arvostusperiaatteista ja -menetelmistä oikean ja riittävän kuvan antamiseksi. Lisäksi on perusteltua antaa liitetieto virtuaalivaluutan kokonaismäärästä silloin, kun tieto on olennainen.

Teija Kerbs
kirjanpidon asiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari

Kategoriat:Talous