Vastaa ja vaikuta: Kysely kestävien teknologioiden ja ratkaisujen käyttöönotosta pk-yrityksissä

21.12.2021

Vastaa ja vaikuta: Kysely kestävien teknologioiden ja ratkaisujen käyttöönotosta pk-yrityksissä

Euroopan komissio on laatimassa teollisuusteknologioita koskevia yhteisiä etenemissuunnitelmia, joiden tarkoituksena on edistää niiden käyttöönottoa yrityksissä kaikkialla Euroopassa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään etenemissuunnitelmien laatimisessa. Suunnitelmat julkistetaan vuonna 2022.

Vastaamalla kyselyyn kestävien teknologioiden ja ratkaisujen käyttöönotosta autat komissiota vastaamaan paremmin Euroopan pienten ja keskisuurten yritysten kohtaamiin haasteisiin, jotka liittyvät ympäristöystävällisten (vähähiilisten, kiertotalouteen perustuvien) teknologioiden kehittämiseen, ostamiseen ja käyttöön.

Pyydämme vastaamaan kyselyyn 15.1.2022 mennessä oheisesta linkistä. Huom. kyselyn voi vaihtaa suomenkieliseksi sivun oikealta laidalta löytyvästä kielivalikosta.
LINKKI: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IndustrialTechRoadmapSMEs