Vaikeuksia ja mahdollisuuksia

01.09.2022

Vaikeuksia ja mahdollisuuksia

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu. Kauppakamareiden elokuussa tekemän vientijohtajakyselyn mukaan 95% vastanneista yrityksistä kokee geopoliittisten epävarmuuksien ja häiriöiden vaikuttavan negatiivisesti kannattavuuteensa.

Ukrainan sodassa on kysymys arvoista ja YK:n peruskirjan puolustamisesta. Ukrainassa on ollut omat ongelmansa mm. korruption kanssa ennen sotaa, mutta nyt se puolustaa yksilönvapautta, oikeusvaltioperiaatetta, tasa-arvoja ja sananvapautta diktatuuria vastaan. Ukraina sotii meidän puolestamme. Me emme saa unohtaa tai turtua uutisiin rintamalta. Meidän tulee jaksaa jatkaa kaikenlaista tukeamme Ukrainalle. 

Sota tullee jatkumaan pitkään. Edellä mainitun vientijohtajakyselyn perusteella samainen 95% vastaajayrityksistä on varautunut jollain tavalla kohonneisiin riskeihin. Huoltovarmuuskeskustelu on alkanut niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Tämä vaikuttaa niin energian kuin raaka-aineidenkin säästämiseen ja varastointiin. Huoltovarmuus vaikuttaa myös tulevaisuuden infrainvestointeihin ja vaikkapa liikenteen painopistettä siirretään idästä länteen. Keskuskauppakamarilla, alueellisilla kauppakamareilla ja Huoltovarmuuskeskuksella on jo meneillään hanke pk-yritysten jatkuvuuden kehittämiseen. Sen myötä jatkuvuudenhallinnan osaaminen tulee parantumaan ja tietoisuus jatkuvuussuunnittelun merkityksestä koko yhteiskunnalle lisääntyy.

Suomen tuleva Nato-jäsenyys ja lisääntyvä yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa tuo monille uusia mahdollisuuksia. Vaikka Yhdysvaltojen poliittinen ilmapiiri on pahasti kahtiajakautunut, ei sen ainakaan vielä koeta häiritsevän liiketoimintaa. Eurooppa (86%) ja Pohjoismaat (60%) ovat tällä hetkellä yritysten päämarkkina-aluetta, mutta 42% yrityksistä pitää myös Pohjois-Amerikkaa päämarkkina-alueenaan. Tässä kohdin voimme tehdä yritysten välillä enemmän yhteistyötä, auttaa toinen toistamme, verkostoitua ja rakentaa yhdessä uutta liiketoimintaa. 

Suurilla markkinoilla pieni yritys voi olla liian pieni, mutta yhteistyössä muiden yritysten kanssa on mahdollista saavuttaa isompia kauppoja ja projekteja. Me kauppakamarit tarjoamme apuamme niin verkostojen löytämiseen kuin niiden vahvistamiseenkin. Olemme kansainvälisen kauppakamarin ICC:n jäsenenä mukana itseämme isommissa pöydissä ja kahdenväliset Finncham-kauppakamarit ja -kauppayhdistykset jeesaavat omilla markkina-alueillaan.  

Alueellisesti Etelä-Pohjanmaalla toimiva Vientikilta on vientiä tekevien ja viennistä kiinnostuneiden yritysten vapaamuotoinen verkosto, jossa jaetaan avoimesti kokemuksia ja onnistumisia vientikaupasta. Vientikilta järjestää myös tietoiskuja vaikkapa Pohjois-Amerikan markkinoista, joten toimintaan kannattaa tulla mukaan. Viennin lisääminen on muuten oikeastikin se paras tapa parantaa Suomen valtiontaloutta, sillä eivät yrityksetkään pelkästään säästämällä ja optimoimalla saa kasvua aikaiseksi. 

Hyvää syksyä! 

Tomi Kohtanen 
toimitusjohtaja 
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari 

Kategoriat:Politiikka, Ukrainan kriisi, Vienti