Rohkeutta ja realismia – Opsecin teesit yrityksille työharjoittelijoiden ja opinnäytetyön tekijöiden mukaan ottamiseen

03.11.2022

Rohkeutta ja realismia – Opsecin teesit yrityksille työharjoittelijoiden ja opinnäytetyön tekijöiden mukaan ottamiseen

Osaavan työvoiman saamiseksi tehdään yrityksissä lukuisia eri toimia. Positiivisen yritysimagon, tunnettuuden ja edelläkävijäroolin lisäksi avaamalla ovia työharjoitteluun ja opinnäytetyön tekemiseen saadaan mahdollisuus molemminpuoliseen tutustumiseen ennen mahdollista työsopimuksen tekoa. 

Tietohallinnon, tietoturvan ja tietosuojan asiantuntijayritys Opsec Oy on mahdollistanut lukuisille alan opiskelijoille eri pituisia työharjoitteluperiodeja myös maakunnan ulkopuolelta. – Olemme työharjoittelun kautta löytäneet yritykseemme aktiivisia toimijoita, jotka ovat vahva osa meidän nykyistä organisaatiotamme, kertoo Opsecin toimitusjohtaja Mika Lindberg– Katsomme henkilöstöasioita pitkällä tähtäimellä ja haluamme työntekijöiden saavan kasvaa ja kehittyä, hän jatkaa. Yrityksen 13-vuotisen historian aikana on talossa ollut runsas joukko harjoittelijoita, joista osan työura jatkuu edelleen Opsecin palveluksessa.  

Harjoitteluperiodi hyödyttää sekä työntekijää, työnantajaa että laajemmin katsottuna yhteiskuntaa. Harjoittelujakson myötä syntyy positiivinen kierre, jossa työharjoittelija oppii yrityksen tavat, tutustuu arvoihin ja tekemisentapaan. –Meille on tärkeää, että harjoittelujakso on riittävän pitkä hyödyttämään sekä opiskelijan oppimisprosessia. Samalla yritys näkee, kuinka kyseinen henkilö suoriutuu perustason työtehtävien lisäksi taustalla tehtäviin laajempiin kokonaisuuksiin. Lindberg kertoo harjoittelujaksojen koostuvan eri tasoisista tehtävistä, jolloin ns. hiljaisina hetkinä harjoittelija voi tehdä tutkimustyötä ja valmistella laajempi töistä esitelmää. -Tärkeintä on, että harjoittelijalle on aina oikeaa työtä tarjolla ja että myös arjen puuduttavampi puoli tulee tutuksi. 

Työyhteisö on tottunut siihen, että harjoittelijoita on säännöllisesti mukana. Heistä ollaan kiinnostuneita ja heihin suhtaudutaan myös potentiaalisina tulevina kollegoina. Jo muutaman kuukauden harjoittelun jälkeen he pääsevät tekemään ohjattuna asiakaspalvelutehtäviä ja toimimaan teknisessä tuessa. 

Opiskelijoiden harjoittelupaikat voivat olla alasta riippuen kiven alla. Harjoittelupaikan puute saattaa pahimmillaan latistaa nuoren innostuksen toimialalle. Vaikka resurssit ovat rajalliset, niin Opsec silti tarjoaa harjoittelumahdollisuuksia säännöllisesti. Pisimmillään on sovittu harjoittelujaksoja jopa vuoden päähän. Mika Lindberg korostaa, että liian montaa harjoittelijaa ei kannata ottaa samanaikaisesti. Työharjoittelun ohjaaja saa myös rytmitettyä omaa työntekoaan jaksoihin, jolloin harjoittelija tekee selvitystyötä. 

-Yritysten kannattaa olla aktiivisia ja rohkeita, Lindberg kannustaa. -Osallistuminen tapahtumiin ja yrityksen tutuksi tekeminen niin opiskelijoille kuin oppilaitoksille synnyttää imua yrityksen suuntaan. Harjoittelupaikan tarjoaminen on ennen kaikkea hieno mahdollisuus. 

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Petra Piironen

Petra Piironen

Yhteyspäällikkö

+358 40 650 1588

Kategoriat:Työelämä, Koulutus