Omistajastrategia

30.09.2022

Omistajastrategia

Olemme tämän vuoden aikana työstäneet Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin strategiapäivitystä. Strategia on yhdessä sovittu suunnitelma tulevaisuudesta. Tämän suunnitelman tulee HHJ-kurssin materiaalia lainatakseni olla yksinkertainen, tehtäväkeskeinen ja viestittävissä. 

Yhteisen strategian yksittäisiä osia on käsitelty mm. valiokunnissa, luottamushenkilöiden yhteisessä työpajassa sekä pari kertaa myös kauppakamarin hallituksessa. Mukanamme matkalla on kulkenut yrittäjyyden Epanet-professori Annika Tidström Vaasan Yliopistosta. Annika on tähän tehtävään luonnollinen valinta, sillä hänellä on erittäin hyvä kokemus yritysten strategiatyöstä ja -työpajojen vetämisestä. Etelä-Pohjanmaan kauppakamari toimii myös yhtenä yrittäjyysprofessuurin rahoittajana. 

Kauppakamarin jäsenten saama hyöty on keskeisenä johtoajatuksena strategiassamme. Kaikki jäsenemme eivät hae verkostoitumista, hallitustyönsä kehittämistä, taloushallinnon koulutuksia tai vaikkapa neuvoja ulkomaankauppaan. Kaikki jäsenemme kuitenkin hyötyvät paremmista liikenneyhteyksistä, koko maakunnan menestymisestä tai osaavan työvoiman saannin helpottumisesta. Mahdollistamme paljon sellaista kehitystä, joka ei suoraan hyödytä suoraan jotain tiettyä yritystä, mutta aikaansaa menestystä maakunnalle. Ja se, hyvät ystävät, on tärkeää meille kaikille. 

Olemme luonnostelleet erilaisten jäsenten erilaisia toiveita ja odotuksia kauppakamarille omistajastrategian muotoon. Omistajastrategia auttaa meitä rakentamaan toiminnalle yhteiset arvot, yhteisen tarkoituksen ja yhteisen tavoitteen. 

Hallituksen perustehtävänä on varmistaa yrityksen tulevaisuuden menestyminen ja tuossa roolissa kauppakamarin hallitus on ollut strategiatyössä hienosti mukana. Homma ei ole missään vaiheessa mennyt väkisin puurtamiseksi, vaan jäsenet ovat innokkaasti osallistuneet keskusteluun, ideoineet sekä tehneet tärkeitä valintoja, jotta strategia saadaan lopulta valmiiksi. 

Työ vielä jatkuu, mutta hyvänä maalina meillä on uuden strategian esitteleminen Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin syyskokouksessa marraskuussa Kauhajoella. Strategiatyö ei kuitenkaan koskaan pysähdy. Hallitustyön asiantuntijan ja kouluttajan Ismo Salmisen sanoin: ”Hallitus keskustelee strategiasta joka kokouksessaan ja välillä keskustelu tiivistyy strategian päivitykseksi.” 

Oikein hyvää tulevaisuuden suunnittelusyksyä! 

Tomi Kohtanen 
toimitusjohtaja 
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari 

Tomi Kohtanen

Tomi Kohtanen

toimitusjohtaja

+358 50 5062755

Kategoriat:Pääkirjoitus