Mitä on vastuullisuus ja miksi se kannattaa?

31.10.2022

Mitä on vastuullisuus ja miksi se kannattaa?

Vastuullisuudesta on puhuttu suurella tunteen palolla ja paatoksella viimeiset vuodet. Jopa niin, että vastuullisuuden sisältö on meinannut välillä keskustelusta unohtua. Mistä me puhumme, kun puhumme vastuullisuudesta? Vastuullisuudella tarkoitetaan yritystoiminnan vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Vaikutukset voivat olla negatiivisia tai positiivisia, joista ensiksi mainittuja tulisi minimoida ja jälkimmäisiä vahvistaa.  

Toinen keskustelusta usein unohtuva näkökulma on vastuullisuuden hyödyt yritykselle. Miksi vastuullisuus kannattaa? Tämä on tärkeä kysymys jo vastuullisuustyöhön sitoutumisen kannalta, mutta myös johdon vastuun näkökulmasta.  Useimmat tutkimukset ja selvitykset osoittavat, että vastuullisuudella on mahdollista saavuttaa selkeitä taloudellisia hyötyjä kuten esimerkiksi kustannussäästöjä energiansäästön tai parannetun työturvallisuuden myötä. Esimerkiksi tutkimuksissa on arvioitu, että jokainen työterveyteen ja turvallisuuteen panostettu euro tuottaa 2,20 euroa.1 Vastuullinen toiminta ja taloudellinen kannattavuus näyttää muutoinkin kulkevan käsikädessä tuoreen kansainvälisessä metatutkimuksessa (NYU Stern), jonka mukaan valtaosa tutkimuksista näyttää vastuullisuuden tuottavan parempaa (58%) tai vähintäänkin neutraalia (13%) taloudellista tulosta.2  Lisääntyvä vastuullisuussääntely muun muassa ohjaa rahoitusta jatkossa vahvemmin vastuulliseen toimintaan ja hankkeisiin.  

Kannattaa siis ennakkoluulottomasti ja etukenossa lähteä edistämään vastuullisuutta omassa liiketoiminnassa, kun tulevaisuudessa lainsäädäntökin siihen velvoittaa. Starttipaketiksi voin suositella Keskuskauppakamarin kaksi kertaa vuodessa järjestettävää Yritysjohdon vastuullisuusvalmennusta, josta saa tarvittavia eväitä matkalle.  

Anne Vanhala 

vastuullisuusasiantuntija  
Keskuskauppakamari 
anne.vanhala@chamber.fi 
p. 0503391625 

Yritysjohdon vastuullisuusvalmennus alkaa seuraavan kerran maaliskuussa 2023, lisätietoa valmennuksesta täällä https://tapahtumat.kauppakamari.fi/vastuullisuusvalmennus_kevat2023 

1  https://osha.europa.eu/fi/themes/good-osh-is-good-for-business 
2  https://www.stern.nyu.edu/experience-stern/about/departments-centers-initiatives/centers-of-research/center-sustainable-business/research/research-initiatives/esg-and-financial-performance

Kategoriat:Vastuullisuus