Kohti oppisopimusta-pilotti

25.01.2022

Kohti oppisopimusta-pilotti

Etelä-Pohjanmaan alueella toteutetaan Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa Kohti oppisopimusta- pilottia. Pilotin tavoitteena on lisätä alle 30-vuotiaiden työnhakijoiden oppisopimuksia ja siten kouluttaa osaavia työntekijöitä maakunnan yrityksiin ja muille työnantajille. Panostamme päivitetyn oppisopimustietouden viemiseen työnantajille, nuorille sekä työllistymisen verkostossa ja nuorten parissa toimiville. Pilotissa teemme tiivistä, asiakaslähtöistä ohjaustyötä nuorten parissa sekä tuemme oppisopimustyönantajia rekrytointivaiheessa ja tarvittaessa oppisopimuksen aikana yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa. Työnhakijoille pyritään löytämään räätälöity työllistymispolku kohti työtä ja matkalla oppisopimukseen voidaan hyödyntää esimerkiksi työkokeilua ja työhönvalmennusta.


Pilotin kohderyhmään kuuluvat nuoret, joilla ei ole ammatillista koulutusta tai joiden uravalinta ei ole työllistänyt sekä maakunnan yrittäjät ja työnantajat. Pilotissa selvitetään oppisopimuksen mahdollisuudet mille tahansa toisen asteen tutkinnolle tai tutkinnon osalle työnhakijan ja työnantajan tarpeista lähtien. Oppisopimuksen ajalle työnantaja ja työntekijä solmivat määräaikaisen työsopimuksen. Työnantajalla voi olla mahdollisuus saada palkkatukea koko oppisopimuksen ajaksi. Oppisopimuksesta kiinnostuneet nuoret ja työnantajat voivat olla suoraan yhteydessä pilotin työntekijöihin. Pilotti kestää vuoden 2022 loppuun saakka.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Riikka Ilves, Kohti Oppisopimusta -pilotti, Etelä-Pohjanmaan TE-palvelut, puh: 0295046064, riikka.ilves@te-toimisto.fi

Kategoriat:Koulutus