Kestävät väylät?

18.01.2023

Kestävät väylät?

Viime vuoden strategiapäivityksessämme määrittelimme yhdeksi kolmesta päätavoitteestamme kestävät väylät. Ilmaisu yhdistää vihreän siirtymän, kestävän kehityksen sekä tietoliikenne ja liikenteen väylät saman otsikon alle.

Teimme yhdessä kauppakamariryhmän kanssa 2022 marras-joulukuun vaihteessa saavutettavuuskyselyn jäsenyrityksillemme, johon saimme koko Suomesta lähes 800 vastausta. Tulosten perusteella 65 prosenttia yrityksistä pitää tavarakuljetustensa tärkeimpänä edellytyksenä perusväylänpitoa. Eli jotta yritykset voivat tulevaisuudessakin toimia eri puolilla Suomea, on nykyisistä liikenneväylistä pidettävä aikaisempaa parempaa huolta.

Perusväylänpidon rahoituksesta on ollut pulaa jo pitkään. Se on myös liian usein se ensimmäinen ”momentti”, josta haetaan säästöjä, kun budjettia yritetään tasapainottaa. Kehitys näkyy rapistuvina ja huonokuntoisina teinä, etenkin täällä maakunnissa, jossa liikennemäärät eivät ole Kehä I:n tai Kehä III:n tasolla.

Yritykset nostivat kyselyssä toiseksi tärkeimmäksi (33%) kohdaksi tavarankuljetusten osalta kuljetuspalveluiden hinnat, jotka johtuvat suurimmaksi osaksi polttoaineen hinnan noususta. Toki huonokuntoisilla teillä ajaminen voi myös lisätä polttoaineen kulutusta. Samoin jos tavarankuljetukset joutuvat teiden kunnon vuoksi ajamaan pidempiä ja ei-optimaalisia reittejä, kulut nousevat.

Henkilöliikenteen osalta kiinnostavaa on työntekijöiden ja asiakkaiden pääseminen yrityksiin. 49,4 prosenttia yrityksistä nosti tämänkin osalta tärkeimmäksi kehityskohteeksi perusväylänpidon. Toiseksi tärkeimmäksi (48,6%) nostettiin henkilöautoliikenteen kustannusten alentaminen. Jälkimmäinen nousee esiin etenkin maakunnissa, kuten meillä, jossa työntekijöiden työmatkat voivat olla pitkiä, eikä joukkoliikennepalveluita ole käytännössä saatavilla.

Uudet väylähankkeet, eli vaikkapa uusien teiden, siltojen, rautateiden ja risteysten rakentaminen nousi sekä tavaraliikenteen että henkilöliikenteen osalta yritysten mielestä kolmanneksi tärkeimmäksi asiaksi. Järjestys on mielestä looginen; tärkeintä on pitää huoli jo olemassa olevasta verkostosta, pitää liikenteen kustannukset kohtuullisina ja vasta kolmantena rakentaa kokonaan uusia väyliä.

Väylien kunto liittyy olennaisesti niin yritysten menestykseen, kilpailukykyyn, työvoiman saatavuuteen kuin vihreään siirtymään ja kestävään kehitykseenkin. Rahan laittaminen väylien kunnossapitoon ei ole kulu, vaan investointi, joka maksaa itsensä takaisin. Joko tulevalla hallituskaudella olisi kestävien väylien vuoro?

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Tomi Kohtanen

Tomi Kohtanen

toimitusjohtaja

+358 50 5062755

Kategoriat:Pääkirjoitus, Vaikuttaminen, Talous, Liikenneinfra, Eduskuntavaalit, Kauppakamari