Kauppakamarikysely: Yritykset kokevat saavansa ilmastotoimista taloudellista hyötyä – kolmasosa eteläpohjalaisista yrityksistä asettanut päästövähennystavoitteen

23.03.2023

Kauppakamarikysely: Yritykset kokevat saavansa ilmastotoimista taloudellista hyötyä – kolmasosa eteläpohjalaisista yrityksistä asettanut päästövähennystavoitteen

Vastuullisuus, toimien taloudellinen kannattavuus ja mainehyöty ovat syitä, jotka ovat saaneet suomalaisyritykset tarttumaan ilmastotyöhön. Kauppakamarien jäsenyrityksilleen valtakunnallisesti tekemästä kyselystä selviää, että noin 90 prosenttia kaikista yrityksistä kertoo tehneensä ilmastotoimia. Reilu kolmasosa kaikista yrityksistä ja suurista yrityksistä yli 80 prosenttia on asettanut päästövähennystavoitteen. Lähes 60 prosenttia vastaajista arvioi, että ilmastotoimet ovat taloudellisesti kannattavia pitkällä tai jo lyhyelläkin aikavälillä. Pohjalaismaakunnissa yhteensä 194 vastaajaa.

Kyselyyn vastanneista eteläpohjalaisista yrityksistä 40 prosenttia kertoo, että ilmastotoimista on taloudellista hyötyä pitkällä aikavälillä, mikä on neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin muualla Suomea keskimäärin. Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Tomi Kohtanen pitää saatuja tuloksia myönteisinä signaaleina yrityskentästä. – Alueemme yritykset ovat hyvin valveutuneita siitä, että kilpaillut markkinat ratkaisevat tulevaisuuden pärjäämisen. Kun paine vastuullisuuteen tulee lainsäädännön lisäksi myös asiakkaiden kiristyvinä vaatimuksina, on hyvä olla etukumarassa kehittämässä tuotteita ja toimintoja.21 prosentin mielestä taloudellista hyötyä tulee jo lyhyelläkin aikavälillä. Noin 16 prosenttia vastanneista kokee, että ilmastotoimet lisäävät kustannuksia, mikä vastaa kyselyn koko maan keskiarvoa.

Lähes 60 prosenttia yrityksistä arvioi, että ilmastotoimet ovat yritykselle joko välttämättömiä markkinoilla pysymiseksi, kilpailuedun lähde tai molempia.

”Suomalaiset yritykset ovat tarttuneet laajasti ilmastotoimiin sekä taloudellisista syistä että vastuullisuuden vuoksi. Tulevalta hallituskaudella yritykset odottavat kilpailukykyistä, vakaata ja ennakoitavaa toimintaympäristöä, joka tukee yrityksissä jo käynnissä olevaa ilmastotyötä”, sanoo Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen.

Kauppakamarien jäsenyrityksilleen tekemä ilmastokysely tehtiin kohdennettuna sähköpostikyselynä 14.-16.3.2023. Kyselyyn vastasi yhteensä 194 eri kokoista yritystä Pohjalaismaakunnista. Koko maassa vastaajia oli 1182 yritystä.

Yleisimmät yritysten tekemät ilmastotoimet ovat energiatehokkuuden parantaminen ja jätteiden lajittelun kehittäminen ja hyödyntäminen. Myös materiaalitehokkuuden parantaminen, päästöttömän energian ostaminen ja kuljetusten ja työmatkojen päästöjen vähentäminen ovat suosittuja ilmastotekoja. Vain 10 prosenttia yrityksistä kertoo, ettei ole tehnyt mitään ilmastotoimia.

”Yritysten ilmastotoimissa korostuu käytännöllisyys, kuten energiaratkaisut ja materiaali- ja jätevirtojen hallinta. Niiden avulla voidaan saavuttaa myös kustannussäästöjä. Energiakriisin vaikutus näkyy energiatehokkuustoimissa, joita on tehnyt yli 65 prosenttia vastaajista”, sanoo Säkkinen.

Kun ilmastotoimia tarkastellaan valtakunnallisesti yrityskoon mukaan, ovat suurimmat yritykset tarttuneet ilmastotoimiin huomattavasti pienempiä yrityksiä aktiivisemmin. Yli 250 henkeä työllistävistä yrityksistä 80 prosenttia on asettanut päästövähennystavoitteen ja 50–249 henkeä työllistävistä yrityksistä 60 prosenttia. Suuret yritykset ovat myös aktiivisempia ja monipuolisempia ilmastotoimissa.

”Vastuullisuus yritystoiminnassa on tietenkin muutakin kuin ilmastotoimia, mutta arvelen vastuullisuuden kokonaisuudessaan olevan tulevina vuosina yrityksille yhtä tärkeää kuin vaikkapa laatujärjestelmän olemassaolo on ollut jo yli 10 vuotta. Toimitusketjujen kautta suurten yritysten asettamat vastuullisuus ja ilmastotavoitteet alkavat näkyä myös alihankkijoille, kuten kuljetusyrityksille ja konepajoille”, arvioi Tomi Kohtanen.

Ilmastotoimia ajavatkin eteenpäin vaatimukset yritysten toimitusketjuissa. Teollisuusyrityksistä 30 prosenttia nimeää tärkeäksi syyksi ilmastotoimille yritysasiakkaiden vaatimukset. Vastaavasti 40 prosenttia teollisuusyrityksistä kertoo kehittävänsä tuotteita tai palveluita, jotka auttavat asiakkaita päästövähennyksissä, ja vajaa neljännes vähentää hankkimiensa raaka-aineiden ja materiaalien päästöjä.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Tomi Kohtanen

Tomi Kohtanen

toimitusjohtaja

+358 50 5062755

Kategoriat:Kasvu, Talous, Vastuullisuus