Etelä-Pohjanmaalla merkittävä osaajapula 

04.10.2022

Etelä-Pohjanmaalla merkittävä osaajapula

Kauppakamarit tekivät valtakunnallisesti jäsenyrityksilleen syyskuun lopussa osaajakyselyn, jonka mukaan yritykset kärsivät merkittävästä työvoimapulasta. 66 % vastanneista eteläpohjalaisista yrityksistä kertoo, ettei heille ole saatavilla tarvittavaa osaavaa työvoimaa. – Eniten alueemme yritykset tarvitsevat käsipareja tekniikan alalla. Kauppa ja hallinto sekä palveluala seuraavat heti siinä tuntumassa, kertoo Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin yhteyspäällikkö Petra Piironen. 70 % vastanneista yrityksistä kertoi tarvitsevansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon taustaisia osaajia ja liki yhtä moni ilmoitti tarpeestaan ammattikorkeakoulututkinto-taustaisille.

Keskuskauppakamarin mukaan osaajapula on edennyt pisteeseen, jossa se ei enää entiseen tapaan seuraa talouden suhdannevaihteluja, vaan osaajapulasta kärsitään myös silloin kun ei olla noususuhdanteessa. Tämä vaikeuttaa yritysten toimintaa ja tyrehdyttää kasvua. Mikäli osaajapulaan ei tehdä ripeitä toimia, yritykset ajautuvat vakaviin ongelmiin seuraavassa nousukaudessa vaikuttaen myös Suomen talouskasvua. Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen muistuttaa, että osaajapulaa ei tulisi nähdä ainoastaan korkeakoulutettujen huippuosaajien vajeena, vaan ammatillisien osaajien saatavuutta tulee parantaa heti ja luopuminen saatavuusharkintajärjestelmästä on yksi keino.  – Väestörakenteen voimakas muutos myös kiihdyttää entisestään nykytilannetta työmarkkinoilla, Piironen toteaa. 

Osaavan työvoiman saatavuus rajoittaa yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä 66 %:lla vastanneista yrityksistä. Reilu 8 prosenttia eteläpohjalaisyrityksistä kertoi nykytilanteen rajoittavan kasvua paljon. -Valtakunnallisesti tässä mennään aivan käsikynkkää oman maakuntamme tilanteen kanssa.  Yritykset ovat huolissaan henkilöstön jaksamisesta jatkuvan kiireen keskellä, sillä työkuormaa ei ole aina mahdollista jakaa työntekijäpulan vuoksi. Lisäksi tulevaisuuden arviointi on muuttunut aiempaa epävarmemmaksi ja jopa olemassa olevia hankkeita saatetaan joutua ajamaan alas kiirehuippuina. 

Yli 60 prosentilla vastanneista yrityksistä näkymä lähitulevaisuuden rekrytointitarpeesta tulevan kuuden kuukauden aikajänteellä ei vähene eikä kasva, kun samaan aikaan lisäkäsien palkkaamistarve lisääntyy yli kolmanneksella yrityksistä ja hieman alle 3 prosenttia ilmoittaa rekrytointitarpeen kasvavan merkittävästi.

Kysyttäessä yritysten näkymiä tulevaisuuden rekrytointitarpeesta 2-3 vuoden aikajänteellä, 58 % eteläpohjalaisista yrityksistä kertoo tarpeen kasvavan ja liki kymmenellä prosentilla yrityksistä arvioidaan rekrytointitarpeen kasvavan aiemmasta merkittävästi. Kolmasosa vastanneista

sanoo nykytilanteen jatkuvan ennallaan, jolloin rekrytointitarve ei vähene eikä kasva. 

Kysyttäessä yrityksiltä merkittävimpiä syitä rekrytointihaasteisiin, nousi suurimpina tekijöinä esiin hakijoiden vähäinen työkokemus, avoimiin tehtäviin ei ole riittävästi hakijoita sekä kiristynyt kilpailu työntekijöistä. Lisäksi neljännes vastanneista ilmoitti soveltumattoman koulutuksen ja etäisyydet työpaikalle vaikeuttavan rekrytointia. Liki 20 prosentilla eteläpohjalaisista yrityksistä ei ole rekrytointivaikeuksia.

Arvioitaessa eri vaihtoehtoja keinoina osaavan työvoiman turvaamiseksi, 41 % vastanneista piti tärkeimpänä oppisopimuskoulutuksen lisäämistä. Lähes yhtä moni ilmoitti koulutusten sisältöjen kehittämisen niin, että ne vastaavat paremmin työelämän tarpeisiin, on erittäin tärkeää. Muina merkittävinä keinoina pidettiin opiskeluun ja työhön perustuvan maahanmuuton lisäämistä ja tutkintokoulutuksen määrän lisäämistä alueen oppilaitoksissa. Muunto- ja täydennyskoulutusten määrän lisääminen sai myös kannatusta yhtenä hyvänä keinona turvaamaan työvoimaa jatkossa.

Lisätiedot ja kommentit: yhteyspäällikkö Petra Piironen, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, p. 040 55 04 557, petra.piironen@kauppakamari.fi

Petra Piironen

Petra Piironen

Yhteyspäällikkö

+358 40 650 1588

Kategoriat:Koulutus