Ajankohtaista asiaa vientiasiakirjoista

10.04.2022

Tässä tiedotteessa on ajankohtaista asiaa alkuperätodistusten tulostuksesta sekä alkuperätodistusten varmentamissivuston (CO verification website) uudistamisesta.

Alkuperätodistusten tulostus

Alkuperätodistuksen tulostusmahdollisuus tavalliselle paperille on ollut nyt käytössä 13.1.2022 alkaen. Todistuksia on mennyt kaikkiin kohdemaihin hyväksytysti. Luovumme lomakkeista 1.5.2022 alkaen, jolloin tulostus esipainetulle lomakkeelle poistuu kokonaan käytöstä. Pyydämme kaikkia asiakkaita siirtymään lomakkeettomaan tulostukseen toukokuun alkuun mennessä. Käyttämättä jääneet lomakkeet tulee tuhota tietoturvallisesti esim. käyttämällä tietoturvamateriaaleille tarkoitettua kierrätyspalvelua tai silppuamalla. Huomaathan, että alkuperätodistuslomakkeet eivät sovellu tavanomaiseen paperikeräykseen.

Alkuperätodistukset, joiden kohdemaa on Venäjä, tulee tulostaa 1.5.2022 asti esipainetuille lomakkeille. Tiedotamme Venäjän tullia, että 1.5.2022 alkaen luovumme esipainetuista lomakkeista.  

Kansainvälisen kauppakamarin CO verification -sivuston uudistus

Suomalaiset kauppakamarit kuuluvat akkreditoituina Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) CO Accrediation Chain -ketjuun. Tämä tarkoittaa sitä, että alkuperätodistuksen vastaanottava yritys tai viranomainen voi tarkistaa todistuksen aitouden ICC:n CO Verification nettisivulta https://certificates.iccwbo.org/

ICC on uudistanut sivustoa huhtikuun alussa. Uudistuksen tavoitteena on ollut parantaa sivuston elinkaarta ja tietoturvaa sekä tarjota entistä parempi todistusten varmennettavuus. Sivustolle siirtyvät alkuperätodistuksista seuraavat tiedot: lähettäjä (1. consignor), vastaanottaja (2.consignee), alkuperä (3. country of origin), kuljetus (4. transport), huomautukset (5. remarks) ja tavaratiedot (6. description of goods).

Lisäksi sivustolta voi ladata näköisversion alkuperätodistuksesta tarkempaan tarkasteluun.

Todistukset voi varmentaa kahdella tavalla.

  1. Lomakkeella

Sivustolla olevalla lomakkeella, johon, tulee antaa alkuperätodistuksesta seuraavat hakuehdot: myöntävä maa (country), todistuksen myöntänyt kauppakamari (chamber number -alasvetovalikosta), todistuksen numero (Co number) ja myöntämispäivämäärä (issuing date) sekä kysyvä taho/organisaatio (inquiring organization). Tämän jälkeen palvelu pyytää vielä syöttämään todistukselta löytyvän varmennuskoodin (security code). Eli tietoja ei voida varmentaa sivustolta ilman alkuperätodistukselta löytyviä tietoja.

  1. Verifiointisivuston sisäänrakennetulla QR-skannerilla

5.4 alkaen myönnettyjen alkuperätodistusten QR-koodit voi lukea sivustolla olevalla skannerilla esimerkiksi matkapuhelimen kameralla, jolloin vaaditut kentät täyttyvät automaattisesti lukuun ottamatta kysyvää tahoa. Skanneri käynnistetään https://certificates.iccwbo.org/ sivuilta Scan the QR code – painikkeesta ja valitaan oikea kamera. Sen jälkeen luetaan QR-koodi ja annetaan manuaalisesti kysyvä taho/organisaatio (inquiring organization).

Suomessa myönnetyistä alkuperätodistuksista nämä laajennetut tarkastustiedot varmennuskoodin kera löytyvät 5.4. alkaen myönnetyistä todistuksista. HUOM. Ennen 5.4 myönnettyjen asiakirjojen QR-koodia ei voida käyttää varmentamisessa uusilla sivuilla, vaan tiedot tulee syöttää käsin lomakkeelle.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Kategoriat:Ulkomaankaupan asiakirjat, Vienti