Vastuullisuus, taloudellinen kannattavuus ja yrityksen maine tärkeimpiä syitä yritysten ilmastotoimille

19.04.2023
Anne Vanhala, vastuullisuusasiantuntija

Vastuullisuus, taloudellinen kannattavuus ja yrityksen maine tärkeimpiä syitä yritysten ilmastotoimille

Viime vuosien aikana keskustelu ilmastonmuutoksen vaikutuksista on lisääntynyt merkittävästi. Kysyimmekin maaliskuussa 2023 kauppakamareiden jäsenyrityksiltä suhtautumista ja toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillintään. Kyselystä selvisi, että noin 90 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoo tehneensä ilmastotoimia. Reilu kolmasosa kaikista yrityksistä ja suurista yrityksistä yli 80 prosenttia on myös asettanut päästövähennystavoitteen.

Selkeä enemmistö vastaajista nosti vastuullisuuden tärkeimmäksi motiiviksi yrityksen ilmastotoimille. Tämän voidaan katsoa sisältävän ajatuksen siitä, että yritykset haluavat olla mukana ratkaisemassa globaalia haastetta. Vastuullisuuden lisäksi tärkeimpinä syinä ilmastotoimiin ryhtymiselle olivat niiden taloudellinen kannattavuus ja yrityksen maineen vahvistaminen.

Ilmastotoimien esteenä kyselyyn vastanneet yritykset puolestaan näkivät liiketoimintaan sopivien ratkaisujen puutteen, kustannukset, investoinnit muihin asioihin ja osaamisvajeen. Keskuskauppakamari osaltaan kannustaa yrityksiä ilmastotoimiin käytännönläheisillä työkaluilla (Hiilijalanjälki laskettu -merkki ja Ilmastositoumus) ja päästövähennyskoulutuksilla. Lisäksi kauppakamarit ympäri maan aloittavat tänä vuonna pk-yrityksille suunnatut vastuullisuusvalmennukset.

Millaisia liiketoimintaan sopivat ilmastotoimet voisivat olla? Kyselyyn vastanneet yritykset kertoivat tyypillisimpinä ilmastotekoina energia- ja materiaaalitehokkuuden parantamisen ja jätteiden lajittelun. Alla oleva taulukko avaa ilmastotekoja tarkemmin. 

Elinkeinoelämällä on paljon pelissä ilmastonmuutoksen suhteen. Ennen kaikkea elinkeinoelämällä on mahdollisuus olla osa ratkaisua ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Suomi on tässä vahvoilla. Elinkeinoelämän keskusliiton päivittyvä seuranta osoittaa jo nyt vihreän siirtymän suuren liiketoimintapotentiaalin. Suomessa on vireillä jo yli 15 miljardin euron edestä vihreän siirtymän investointihankkeita luoden samalla työpaikkoja eri puolille maata.

Kauppakamarin kysely osoittaa, että yritykset paitsi haluavat kantaa kortensa kekoon ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, toimenpiteille on olemassa myös vahva taloudellinen motiivi.

Kauppakamarien ilmastokysely tehtiin 14.-16.3.2023 ja siihen vastasi 1182 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden. Lisätietoja kyselyn tuloksista allekirjoittaneelta ja elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkiseltä.

Anne Vanhala
vastuullisuusasiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari

Kategoriat:Kasvu, Vastuullisuus