Uudistuksia Finnveran rahoituspalveluissa

23.01.2024
Kari Hytönen, aluepäällikkö, Finnvera


Uudistuksia Finnveran rahoituspalveluissa

Finnvera turvaa yritysten rahoituksen saatavuutta ensisijaisesti takaamalla muiden rahoittajien myöntämiä lainoja ja takauksia. Yrityksesi voi käyttää myöntämiämme takauksia vakuutena pankeilta tai muilta rahoittajilta saamilleen luotoille ja muille vastuusitoumuksille.

Uudistimme pk-takauksen ehtoja 1.1.2024 alkaen. Ehdot ovat aiempaa joustavammat ja käyttömahdollisuudet entistä laajemmat. Takaus sopii muun muassa pk-yrityksen kotimaan investointeihin, tuotekehitykseen ja käyttöpääomaan. Myös alkutakauksen käyttömahdollisuuksia laajennettiin.

– Käynnistimme viime vuonna Finnveran ilmasto- ja ympäristölainojen sekä digitalisaatio- ja innovaatiolainojen myöntämisen. Kannustamme pk-yrityksiä investoimaan digitalisaatioon ja uusiutuvien energianlähteiden käyttöön ja energiatehokkuuteen. Haluamme myös tarjota räätälöityä palvelua potentiaalisille kasvuhankkeille, Finnveran aluepäällikkö Kari Hytönen kertoo.

Tavoitteena on lisätä ilmastomyönteisten hankkeiden osuutta kaikissa kokoluokissa ja turvata kannattavan vihreän kasvun rahoitus. 

Finnvera käynnisti alle 20 miljoonan euron vientiluottojen myöntämisen suomalaisten vientiyritysten ulkomaisille asiakkaille suoraan ilman pankin osallistumista rahoitukseen.

– Ukrainan-jälleenrakennussuunnitelman myötä aloimme myöntää jälleen lyhyen maksuajan vientitakuita. Järjestely koskee erityisesti lyhyen maksuajan kaupanrahoitusta (esim. remburssitakuut ja luottovakuutus), jotka ovat keskeisiä erityisesti pk-yritysten viennin turvaamisessa, jatkaa Hytönen.

Sujuva ja nopea hankekäsittely

Asiakkaan näkökulmasta keskeinen hyöty takausten käyttämiseen on hankekäsittelyn sujuvuus ja nopeus. Suoria lainatuotteita käytetään tietyissä erityistilanteissa, kuten esimerkiksi yrittäjälaina, jota käytetään omistusjärjestelyissä.

Rahoitamme yritystoiminnan eri vaiheita, kuten yrityksen perustamista, kasvua, investointeja, omistusjärjestelyjä, vientiä ja kansainvälistymistä. 

– Tehtävänämme on täydentää rahoitusmarkkinoita eikä kilpailla rahoituksen tarjoajana muiden rahoittajien kanssa, vaan jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä. Asiantuntijamme auttavat oikean ratkaisun löytymisessä, kertoo Hytönen.

Lue lisää finnvera.fi