Pidä huolta yrityksesi immateriaalisista oikeuksista! 

29.09.2023
Maija Kärkäs, päällikkö, Enterprise Europe Network, Helsingin seudun kauppakamari 

Pidä huolta yrityksesi immateriaalisista oikeuksista! 

Syksyllä alkaa uusi webinaarisarja, joka tarjoaa tietoa erityisesti pk-yrityksille, miten immateriaalioikeudet kannattaa suojata. Webinaarit ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. 

Yritysten on tärkeää osata hyödyntää omaa immateriaaliomaisuuttaan ja niihin liittyviä aineettomia oikeuksia. Ne voivat tuoda konkreettista kilpailuetua ja taloudellista arvoa. 

European IP Helpdesk järjestää syksyllä webinaarisarjan, jossa perehdytään immateriaaliomaisuuteen (Intellectual Property, IP) ja -oikeuksiin (Intellectual Property Rights, IPR), niiden hallintaan ja hyödyntämiseen, kaupallistamiseen ja lisensointiin erityisesti pk-yritysten näkökulmasta. Webinaarit ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. 

”Immateriaalioikeudet eli aineettomat oikeudet ovat tärkeä osa liiketoimintaa ja innovaatioita. Yrityksen toiminnan kannalta merkitykselliset aineettomat oikeudet kannattaa suojata ja puuttua ajoissa niiden loukkauksiin. IPR-strategia tuo lisäarvoa ja uskottavuutta yritykselle myös sijoittajien silmissä”, sanoo European IP Helpdeskin yhteyshenkilö Suomessa ja kauppakamarin Enterprise Europe Network -yksikön päällikkö Maija Kärkäs.   

European IP HelpDesk auttaa maksuttomasti IP asioissa. Palvelu on tarkoitettu EU:ssa kauppaa käyville tai muutoin kansainvälistyville pk-yrityksille ja EU-rahoitusta hakeville tai jo saaville tahoille. HelpDeskistä saa käytännönläheisiä oppaita yritysten näkökulmasta, uutiskirjeen, webinaareja ja muuta koulutusta sekä yleisneuvontaa konkreettisissa kysymyksissä Helpline -palvelun kautta. Helpline on englanninkielinen ja edellyttää rekisteröitymistä. 

Neuvontaa saa myös Suomen Enterprise Europe Network -verkostosta, European IP Helpdeskin yhteyshenkilö voi välittää kysymyksen Helplineen yrityksen puolesta.  

Maija Kärkäs 
päällikkö
Enterprise Europe Network 
Helsingin seudun kauppakamari 

Kategoriat:Laki, Sopimukset, Kauppakamari