Nyt on paljon pelissä – kyse ei ole mistään pullonkorkeista

07.06.2024
Petra Piironen, yhteyspäällikkö. Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

Nyt on paljon pelissä – kyse ei ole mistään pullonkorkeista

Kesäkuun Europarlamenttivaaleissa ei ole aivan sama, äänestätkö vai jäätkö kotiin. Vaikka osa yhteisistä päätettävistä asioista voivat tuntua keskivertosuomalaisesta hieman etäisiltä, niin äänestämiselläsi tai huonoimmassa tapauksessa äänestämättä jättämisellä tulet vaikuttamaan ehkä koko EU-jäsenyysaikamme kriittisimmällä hetkellä Euroopan ja samalla Suomen tulevaisuuteen.

Kuinka Ukrainan käy ja missä tahdissa vihreä siirtymä etenee? Ukrainan tukemista emme voi lopettaa, vaikka kaikelle liikenevälle rahalle löytäisimmekin kotimaassa useita rahakirstuja tilkittäväksi. Kukaan suomalainen ei varmasti halua edes miettiä sitä mahdollisuutta, millaiseen hurmoshenkeen Venäjä lietsoisi itsensä, mikäli se kukistaisi Ukrainan.

Yhdysvaltain presidentinvaalien tulokseen ja tulevan presidentin näkemykseen Yhdysvaltojen jatkossa myöntämään tukeen sekä NATO:n preesensiin Euroopassa emme voi määräänsä enempää vaikuttaa. Jäljelle jää mahdollisuus pelata niillä korteilla, jotka meillä on kädessämme. On kehitettävä ja vahvistettava unionin puolustusteollisuutta sekä edistettävä sisäistä turvallisuutta. Suomella on tässä paljon annettavaa pienestä koostaan huolimatta.

Nykyisen parlamentin agendalla on ollut voimakkaasti vihreän siirtymän edistäminen. Aiheena se ei tule väljähtymään myöskään uuden tulevan parlamentin työlistalla, mutta unionin strategiseen kilpailukykyyn, kasvun löytämiseen sisämarkkinoilta sekä huomion kiinnittäminen sääntelyn kilpailukykyvaikutuksiin toivottavasti tulevat olemaan agendalla.

Aidon kilpailukyvyn vahvistamiseksi tulee vahvistaa eurooppalaista markkinataloutta, mikä vaatii poliittisen johtajuuden syventämistä. Suomen on ilman muuta oltava kehityskulussa aktiivinen, jotta kehitysloikat tapahtuvat yritysten tuottamien ratkaisujen avulla eikä nollasummapelimäisen valtiontukikilpailun myötä. On hyvä huomata, että talouskasvu ja vihreä siirtymä eivät sulje toinen toistaan pois. Vihreä kasvu voi parhaassa tapauksessa toimia markkinalähtöisesti katalyyttina edistämässä puhtaita teknologioita ja älykkäitä ratkaisuja.

Euroopan houkuttelevuutta ennakoitavana ja innovatiivisena investointiympäristönä on myös nykyisestään kehitettävä, jotta investoinnit eivät valu esimerkiksi Yhdysvaltoihin vetovoimaisten veroetuuksien perässä.

Mielestäni Ukrainan tukemisen lisäksi merkittävimpiä tavoitteita tulevalle kaudelle olisi antaa yrityksille mahdollisuus keskittyä olennaiseen eli työpaikkojen luomiseen ja vihreän siirtymän investointeihin sääntelyn määrää vähentämällä sekä poistamalla tarpeettomat raportointivelvoitteet. Mistään pullonkorkeista ei nyt olla päättämässä, vaan suuremmista linjoista. Käytäthän ääntäsi.

Petra Piironen

Petra Piironen

Yhteyspäällikkö

+358 40 650 1588
vaikuttaminen, verkostoituminen, jäsenasiat ja -tapahtumat, viestintä, neuvonta- ja asiantuntijapalvelut