Yritys tilapäisessä maksuvaikeudessa – hae verojen maksujärjestelyä Verohallinnolta

20.02.2024
Marko Silén, johtaja. Helsingin seudun kauppakamari

Yritys tilapäisessä maksuvaikeudessa – hae verojen maksujärjestelyä Verohallinnolta

Yritys voi hakea Verohallinnolta maksujärjestelyä tilanteessa, missä on jouduttu tilapäisiin maksuvaikeuksiin. Olennaista on tilanteen ennakointi, koska jos veroja on jo ulosotossa, ne muodostavat esteen verottajan maksujärjestelylle.

Verojen maksun erääntyminen ei ole este järjestelylle. Ulosotossa olevista veroista voi pyytää maksusuunnitelmaa ulosottomieheltä. Voimassa olevan maksujärjestelyn aikana yritystä ei poisteta ennakkoperintärekisteristä, eikä maksujärjestelyyn sisältyvää verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla.

Verottaja lähettää maksukehotuksen

Toisaalta jos maksuvaikeudet tiedetään ohimeneviksi, voi peliajaksi riittää se, että odottaa verottajan maksukehotuksen saapumista. Verottaja lähettää vähintään yhden maksukehotuksen ennen kuin vero menee ulosottoon.

Miten maksujärjestelyä haetaan?

Maksujärjestelypyyntö tehdään OmaVerossa. Verohallinnon mukaan maksujärjestelypyyntö käsitellään noin viikon kuluessa sen saapumisesta. Maksujärjestely voi kestää enintään kaksi vuotta. Jos järjestelyyn kuuluu veroja, jotka ovat vanhenemassa, voi maksujärjestely olla kestoltaan lyhyempi. Järjestely päättyy silloin kuusi kuukautta ennen verojen vanhenemista.

Maksujärjestelyyn pääseminen ei ole automaattista. Verottaja voi olla hyväksymättä järjestelyyn jos ”lisämaksuajan myöntäminen ei ole tarkoituksenmukaista verojen kerryttämisen kannalta”.

Maksujärjestelystä tulee erillinen maksuohjelma, jonka mukaisesti verot maksetaan kuukausittain tasasuuruisissa erissä. Järjestelyn kestoa tai maksueriä ei voi muuttaa jälkikäteen mutta halutessa voi maksaa myös suurempia maksuja tai etukäteenkin. Maksujärjestelyn aikana on muut kuin järjestelyn alaiset verot maksettava normaaliin tapaan. Järjestelyn alaisista veroista maksetaan viivästyskorkoa, joka on 11 % vuonna 2024.

Maksujärjestelyä voi hakea myös jäännösveroille. Järjestelyä niille voi hakea vasta kun veron tarkka määrä on selvillä eli verotus on päättynyt. Päättymispäivän näkee viimeisimmästä verotuspäätöksestä tai OmaVerosta.

Milloin maksujärjestely raukeaa?

Maksujärjestely raukeaa, jos ohjelman aikataulua ei noudateta tai järjestelyn aikana syntyy uutta verovelkaa. Järjestely raukeaa myös, jos oma-aloitteisia veroja tai tuloveroja koskevia veroilmoituksia laiminlyödään.

Raukeamisesta lähetään erillinen ilmoitus. Uutta maksujärjestelyä voi pyytää 10 päivän kuluessa raukeamisesta. Jotta voisi saada uuden maksujärjestelyn, on rauenneen järjestelyn maksut ensin maksettava. Maksujärjestelyn uusiminen ei pidennä sen kestoa. Kannattaa huomata että verottaja lähettää rauenneen maksujärjestelyn verot ulosottoperintään aika nopeasti.

Marko Silén
johtaja
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

Neuvontapalvelut: Yritys tilapäisessä maksuvaikeudessa – hae verojen maksujärjestelyä Verohallinnolta | Helsingin seudun kauppakamari (chamber.fi)