Naisjohtajakatsaus 2/2022

14.07.2022

Naisjohtajakatsaus
2/2022

Tarkastelemme tässä katsauksessa naisten osuutta pörssiyhtiöiden hallituksissa. Tarkastelemme myös hallitusten valiokuntien sekä osakkeenomistajien nimitystoimikuntien sukupuolijakaumaa sekä äskettäin hyväksytyn pörssiyhtiöiden hallitusten ja hallintoneuvostojen sukupuolikiintiöitä koskevan direktiivin vaikutuksia suomalaisiin pörssiyhtiöihin.