Ajatuksia Kuusiokuntien ja Järviseudun valtiontukiluokasta

05.03.2024
Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Tomi Kohtanen
Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Tomi Kohtanen

Kuusiokunnat ja Järviseutu pidettävä ylemmässä tukiluokassa

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari edustaa 800:aa eri toimialojen eteläpohjalaista yritystä. Kauppakamarin perustehtävänä on toimialueensa elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen.

Alueellisten valtiontukien ensisijaisena tavoitteena on EU:n epäedullisessa asemassa olevien alueiden taloudellinen kehitys. Valtioneuvosto tunnisti kesällä 2022 Alajärven, Evijärven, Lappajärven, Soinin, Vimpelin, Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin kuntien/kaupunkien erittäin hankalan aluetaloudellisen tilanteen ja vahvisti alueen pääsyn korkeampaan II-tukiluokkaan vuosille 2022–2027. Tukialueilla yrityksille myönnettävän investointituen enimmäisosuus on muuta maata korkeampi.

Alajärven, Evijärven, Lappajärven, Soinin, Vimpelin, Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin kunnat/kaupungit tulee säilyttää tukialueena II, koska siten edistetään ja helpotetaan tämän alueen kestävää kehitystä ja vahvistetaan taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta vähentämällä alueiden välisen kehityksen tasoeroja.

Em. kuntien muodostaman alueen tilanne ei ole vuodesta 2022 vielä helpottunut, vaan aluetta koettelee rakennemuutos, jossa turvetuotannosta luopumisen lisäksi useiden työllistävien yritysten toiminnan päättymiset. Rakennemuutos lisää alueen kehityseroa muihin alueisiin verrattuna ja korkeamman tukiluokan jatkaminen on täten perusteltua. Korkeampi tukiluokka edistää alueen yritysten investointeja ja sitä kautta alueiden uudistumista ja hyvinvointia sekä vientiin suuntautuvaa kasvua.