Kauppapakotteiden kiertämisestä 

29.09.2023
Marko Silen, johtaja, Helsingin seudun kauppakamari

Kauppapakotteiden kiertämisestä sanhallinta pitää yrityksen elossa

Kauppakamarin neuvonnassa on viime kuukausina yritysten kanssa käyty läpi tilanteita joissa on ollut epäily Venäjän kauppapakotteiden kiertämisestä. Usein epäillyt tilanteet ovat koskeneet kolmansista maista (IVY-maat) tulleita tilauksia tai tiedusteluja uusilta asiakkailta. Ulkoministeriö on kesällä tehnyt laajan ohjeistuksen yrityksille tunnistamaan tilanteita joissa kyse voi olla pakotteiden kiertämisestä (Ohjeita yrityksille pakotteiden kiertämisen tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi – Ulkoministeriö (um.fi). Tässä artikkelissa käydään läpi UM:n ohjeistusta. 

Suomen vienti IVY-maihin on kasvanut voimakkaasti 

Esimerkiksi erilaisten sotateknologiassa käytettävien elektronisten komponenttien ja niiden valmistamiseen tarvittavien laitteiden (ns. high priority battlefield items) vienti EU:sta Venäjälle on loppunut pakotteiden myötä. Samanaikaisesti näiden tavaroiden vienti sekä EU:sta IVY-maihin että IVY-maista Venäjälle on kuitenkin kasvanut voimakkaasti. Hyökkäyssodan alkamisen jälkeen EU:n näiden tavaroiden IVY-maihin kasvaneen viennin arvo vastaa noin 8:a prosenttia ennen sotaa Venäjälle suuntautuneesta viennistä. Eräissä yksittäisissä tavaroissa osuus on kuitenkin huomattavasti suurempi, jopa 80 prosenttia. Riskit ovat suuria etenkin rajavaltioiden kohdalla. Sodan alkamisen jälkeen Suomen osuus EU:n näiden tavaroiden viennistä IVY-maihin on lähes kolminkertaistunut. (UM 14.7.2023) 

Pakotteiden kiertäminen on rikos 

Yritysten tulisi tunnistaa pakotteiden kiertämistapaukset ja raportoida niistä viranomaisille. Pakotelainsäädännön rikkominen on kriminalisoitu rikoslaissa. Viranomaisilla on useita työkaluja pakotteiden kiertämiseen puuttumiseen. Pakotteita voidaan kohdistaa myös pakotteita kiertäviin tai kiertämisessä avustaviin tahoihin. Pakoteasetukset ovat Euroopan unionin jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä.

Mitä yrityksen tulisi tietää asiakkaastaan? 

Mahdollisen pakotteiden kiertämisen riskianalyysin tulisi olla osa yrityksen tavanomaista asiakkaan tuntemismenettelyä (KYC). Menettelyssä tulisi vastata muun muassa seuraaviin kysymyksiin: 

– Onko tuotteesi/palvelusi pakotteiden kohteena? 
– Onko liikekumppanisi pakotelistalla tai onko se pakotteiden kohteena olevan osapuolen omistuksessa tai määräysvallassa? 
– Onko liikekumppanisi yhteydessä esimerkiksi Venäjän puolustusalaan liittyviin yhteisöihin tai yhteisöihin, joiden epäillään tai tiedetään kauppaavan pakotteiden kohteena olevia tavaroita ja teknologioita Venäjälle?  
– Onko liikekumppanisi osakkeenomistaja, hallintoelimen (johtokunnan, hallintoneuvoston tms.) jäsen tai joku johtajatason työntekijä (esim. toimitusjohtaja, talousjohtaja) yhteydessä yhteisöihin, jotka liittyvät esimerkiksi Venäjän korkeisiin virkamiehiin / poliittisesti vaikutusvaltaisiin henkilöihin, Venäjän puolustusalaan tai yhteisöihin, joiden epäillään tai tiedetään kauppaavan tavaroita ja teknologioita Venäjälle? 
– Mikä on suunniteltu liiketoimi ja onko siinä pakotteiden kiertämisen riskiä?
– Onko tapauksessa mitään varoitusmerkkejä herättäviä ominaisuuksia (jäljempänä  luettelo mahdollisista varoitusmerkeistä)?  
– Kuka on loppukäyttäjä? Onko loppukäyttäjätodistus saatavissa? Huomioithan, että loppukäyttäjätodistuksia voidaan väärentää. 
– Kuka on maksaja? Mitä pankkia maksaja tulee käyttämään? 
– Onko liikesopimuksessasi lauseke pakotteiden kiertämisestä ja vastuusta? 

Varoitusmerkit Venäjään tai kolmanteen maahan liittyvissä liiketoimissa 

Vientiyrityksen tulisi kiinnittää huomiota esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin kaupan käynnissään:  

– Vienti ohjataan uudelleen kolmansiin maihin jotka käyvät kauppaa Venäjän kanssa 
– Uusi liikekumppani kolmannessa maassa tai vasta perustettu/ostettu yhtiö 
– Liikekumppanilla on sama osoite kuin kymmenillä eri yhtiöillä 
– Omistus- tai johtamisjärjestelyjen monimutkaisuus ja vaikeus saada tietoja yrityksen johdolta 
– Monimutkaiset maksujärjestelyt tai maksut kolmansille tahoille 
– Liikekumppani on tavarakuljetukseen keskittyvät yritys tai välittäjä (näitä on käytetty pakotteiden kiertämiseen). 

Ukrainan tilanne ja Venäjä-rajoitteet | Helsingin seudun kauppakamari (chamber.fi) 

Marko Silen
johtaja
Helsingin seudun kauppakamari

Kategoriat:Sopimukset, Ukrainan kriisi, Kauppakamari, Politiikka, Kansainvälisyys