Kauppakamarikysely paljastaa: Työntekijäpula jatkuu ja rajoittaa yritysten kasvua Etelä-Pohjanmaalla

11.10.2023

Kauppakamarikysely paljastaa: Työntekijäpula jatkuu ja rajoittaa yritysten kasvua Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaalla toimivien yritysten keskuudessa vallitsee edelleen merkittävä osaajapula, joka haittaa yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. Kauppakamarin toteuttaman kyselyn mukaan liki 63 prosentilla alueen yrityksistä on vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa, ja peräti 45 prosenttia yrityksistä ilmoittaa, että tämä osaajapula rajoittaa niiden kasvumahdollisuuksia.

Erityisen suuri kysyntä on ammatillisille osaajille ja ammattikorkeakoulutuksen saaneille työntekijöille. Yritysten rekrytointihaasteisiin vaikuttavat tekijät vaihtelevat, mutta merkittävimpiin kuuluvat riittämätön hakijamäärä, hakijoiden vähäinen työkokemus, kiihtynyt kilpailu työvoimasta ja hakijoiden koulutuksen sopimattomuus avoimiin tehtäviin.

Vaikka suhdannetilanteen heikkeneminen on hetkellisesti vähentänyt yritysten rekrytointitarpeita, lähitulevaisuudessa odotetaan merkittävää rekrytointitarpeen kasvua. Jopa 72 prosenttia yrityksistä arvioi, että niiden rekrytointitarpeet kasvavat seuraavien 2-3 vuoden aikana.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Tomi Kohtasen mukaan osaajapulan helpottamiseksi tarvitaan välittömiä ja ennakoivia toimia. ”Meillä on oltava valmiudet vastata kasvavaan tarpeeseen osaavasta työvoimasta, jotta yritysten kasvupotentiaali ei vaarannu. Merkittävä tarve lisätä työhön johtavaa maahanmuuttoa ei myöskään katoa, sillä oman väestön tarjonta ei pitkällä aikavälillä riitä kattamaan yritysten tarpeita”, Kohtanen jatkaa. ”Yritysten tulee myös itse kehittää monimuotoisuutta työhön johtavan maahanmuuton rinnalla, jotta voidaan työllistää mahdollisimman moni työkykyinen.”

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Johanna Sipola toteaa lukujen olevan pysäyttäviä.  “Kun heikentyneessä suhdannetilanteessakin iso osa yrityksistä kärsii edelleen työvoiman saatavuudesta, niin kyllä tämä ongelma on edelleen Suomessa hyvin akuutti”.
 
Heikentynyt suhdanne näkyy tyypillisesti työvoiman kysymisen alentumisena. Sipola kuitenkin muistuttaa, että mikäli osaajapulan helpottamiseksi ei tehdä nopeita ja ennakoivia toimia nyt, ajautuvat yritykset talouden elpyessä vakaviin ongelmiin.   
 
Kauppakamarien osaajakysely tehtiin 6.-11.9.2023 ja siihen vastasi 1154 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Etelä-Pohjanmaalta vastauksia tuli 110.  Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden. 

Lisätiedot ja kommentit: toimitusjohtaja Tomi Kohtanen, p. 050 506 27 55, tomi.kohtanen@kauppakamari.fi

Kategoriat:Kansainvälisyys, Kasvu, Kauppakamari