Kauppakamarien vientijohtajakysely: Hiipuva maailmantalous huolestuttaa 81 prosenttia vientiyrityksistä

07.09.2023
kansainvälistyminen

Kauppakamarien vientijohtajakysely: Hiipuva maailmantalous huolestuttaa 81 prosenttia vientiyrityksistä

Yli 80 prosenttia suomalaisista vientiyrityksistä on huolestunut maailmantalouden hiipumisesta. Heikkenevä maailmantalouden kasvu näkyy myös vientiyritysten kasvuodotuksissa: nyt enää 44 prosenttia arvioi vientinsä kasvavan kuluvana vuonna verrattuna edellisvuoteen, kun vuoden alussa kasvua odotti vielä 64 prosenttia. Vientinäkymiä heikentävät taantuva maailmantalous, heikentynyt kysyntä ja kohonneet kustannukset. Kauppakamarien vientijohtajakysely suunnattiin merkittävää vientiä harjoittavien yritysten johtajille ja siihen vastasi noin sata yritystä.

Kauppakamarien tuoreesta vientijohtajakyselystä selviää, että hiipuva maailmantalous alkaa vaikuttaa vientiyritysten tulevaisuuden näkymiin. Kyselyyn vastanneista vientiyrityksistä 29 prosenttia kertoi maailmatalouden hiipumisen huolestuttavan merkittävästi ja 52 prosenttia jonkin verran. 16 prosenttia yrityksistä kertoo hiipuvan maailmantalouden huolestuttavan hieman. Vain kolmea prosenttia maailmantalouden tilanne ei huolestuta ollenkaan.

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtajan Päivi Pohjanheimon mukaan tulos kertoo selvää sanomaa.
Yritysten kasvuodotukset ovat selvästi heikommat sekä loppuvuodelle että ensi vuodelle. Viime vuosien kriisit eli pandemia, Venäjän sota Ukrainassa ja niiden aiheuttamat ongelmat alkavat nyt näkyä maailmantalouden hiipumisena ja se alkaa tuntua vientiyrityksissä. Onneksi yritykset ovat tehneet paljon toimia sopeutuakseen muuttuviin tilanteisiin”, Pohjanheimo sanoo.

Etelä-Pohjanmaalla Lapua-ketjujen toimitusjohtaja Tuomas Luoma kertoo Ukrainan kriisin vaikuttavan kuluvan vuoden ja ensi vuoden vientinäkymiin tärkeän Venäjän markkinan jäätyä pois. – Hiipuva maailmantalous totta kai huolestuttaa myös hieman, mutta meillä on tyypillisesti kevättalvesta loppukesään ulottuva sesonkiaika, mikä tasapainottaa kokonaisuutta, Luoma kertoo.

Yritysten vientinäkymiä heikentävät kyselyn mukaan juuri tällä hetkellä eniten taantuva maailmantalous (69%), heikentynyt kysyntä (66%) sekä kohonneet kustannukset (53%). Vielä toukokuun kyselyssä 54 prosenttia arvioi heikentyneen kysynnän ja 52 prosenttia taantuvan maailmantalouden sekä kohonneiden kustannuksen heikentävän vientinäkymiä.

Vientiyritysten kasvuodotukset laskeneet alkuvuodesta

Kysely osoittaa vientiyritysten kasvuodotusten kuluvalle vuodelle laskeneen alkuvuodesta. Kyselyn mukaan 44 prosenttia yrityksistä uskoo vientinsä kasvavan merkittävästi tai jonkin verran kuluvan vuoden aikana verrattuna edelliseen vuoteen. Vielä toukokuun kyselyssä kasvuun uskoi 51 prosenttia ja helmikuussa 64 prosenttia.

28 prosenttia yrityksistä arvioi vientinsä laskevan jonkin verran tai merkittävästi. Touko- ja helmikuun kyselyissä viennin laskua odotti 19 prosenttia vastaajista.

”Hyvää on se, että edelleenkin yli 40 prosenttia yrityksistä arvioi vientinsä kasvavan vähintään jonkin verran tänä vuonna. Suunta on kuitenkin kaikkinensa yleisen trendin mukainen eli huolestuttava”, Pohjanheimo sanoo.

Alajärvellä alumiiniprofiilia valmistavan ja jälkikäsittelevän Mäkelä Alun toimitusjohtaja Marko Orpana on hieman huolissaan maailmantalouden hiipumisesta isossa kuvassa, mutta hän pitää tärkeänä kaikkien pohtia, kuinka kukin itse adaptoituu tähän väliaikaiseen häiriötilanteeseen. Yrityksen päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat sekä Saksa, joihin Orpanan mukaan tullaan strategian mukaisesti panostamaan jatkossakin. – Taantuman aikana tehdään noususuhdanteen voittajat. Uskomme kasvattavamme omaa markkinaosuutta, vaikka markkinat itsessään eivät laajene. Mäkelä Alulla on meneillään ja osin jo tuotannossa 10 M€ investointiohjelma planeettakestävyyteen, jolla tavoitellaan oman tuotannon ja sisäisten kuljetusten hiilineutraalisuutta vuoteen 2025. Tällä uskotaan saatavan etunojassa merkittävä kilpailuetu vientimarkkinoilla direktiivien kiristäessä entisestään ympäristölainsäädäntöä.

Heikentynyt kysyntä varjostaa vientiyritysten ensi vuoden kasvuodotuksia

Vientiyrityksiltä kysyttiin odotuksia myös ensi vuoden näkemyksistä. Yritysten odotukset seuraavalle vuodelle ovat hieman positiivisemmat kuin loppuvuodelle. 47 prosenttia vastaajista arvioi vientinsä kasvavan joko merkittävästi tai jonkin verran ensi vuonna kuluvaan vuoteen verrattuna. Yrityksistä 20 prosenttia arvioi vientinsä laskevan ensi vuonna joko hieman tai merkittävästi.

Syynä heikkeneviin näkymiin ovat heikentynyt kysyntä (90 %), taantuva maailmantalous (60%) ja kohonneet kustannukset (55%).

Yritystoiminnassa usko ja hyvä suunnitelmat tulevaisuuteen ovat tärkeitä. Tämän vuoksi ajattelen, että kun lähes puolet yrityksistä odottaa ensi vuonna vientinsä kasvavan tähän vuoteen verrattuna, on suunta oikea. Kyvykkäät yritykset hyödyntävät hiljaisemmat hetket tuotannon, tuotteiden ja prosessien kehitykseen ollakseen valmiimpia uusille markkinoille”, Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Tomi Kohtanen toteaa.

Me tuemme yritysten verkostoitumista ja uusien yhteistyökumppaneiden löytämistä niin Suomessa kuin ulkomaillakin, jotta myös pk-yrityksillä on mahdollisuus osallistua vientikauppaan. Eteläpohjalaisyritykset ovat usein isojen yritysten hankintaketjuissa mukana ja siten maakunnan suorat vientiluvut ovat aika pieniä. Onneksi meillä on kuitenkin hyviä esimerkki- ja veturiyrityksiä niin omassa kun naapurimaakunnissakin , joiden kanssa yhteistyössä myös pienempien yritysten kansainväliset valmiudet paranevat”, Kohtanen jatkaa.  

Lisätiedot ja kommentit: toimitusjohtaja Tomi Kohtanen,
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, p. 050 506 27 55.

Kategoriat:Politiikka, Kansainvälisyys, Vienti, Kauppakamari