Jamin kv-opiskelijatoimintaan lisäbuustia kauppakamarin lahjoituksella

24.05.2024

Jamin kv-opiskelijatoimintaan lisäbuustia kauppakamarin lahjoituksella

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari on lahjoittanut 8000 euroa Jamin kansainvälisen opiskelijatoiminnan tukemiseen. Tämä lahjoitus on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa kauppakamari pyrkii edistämään kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä maakunnassa.

Keskusteluissa oppilaitosten kanssa käydyissä keskusteluissa resurssipula on toisinaan noussut esiin.

Lahjoituksen tarkoitus on tavalla tai toisella tukea kansainvälisten opiskelijoiden työssäoppimispaikkojen tai varsinaisten työpaikkojen löytymistä. Yhteensä jaoimme maakunnan eri oppilaitoksille 53 000 euroa”, Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Tomi Kohtanen kertoo.

Kauppakamarin avustus on avoin, ja oppilaitokset voivat suunnata sen parhaaksi katsomallaan tavalla kansainväliseen toimintaan.

Näin oppilaitokset, jotka jo tekevät tätä työtä ympäri maakuntaa, saavat lisäresurssia toimintaansa. Tuki kohdistuu juuri heihin, jotka ovat sen suurimman askeleen jo ottaneet: tulleet Suomeen opiskelemaan ja voisivat ehkä jäädäkin alueelle töihin ja asumaan pysyvästi,” Kohtanen toteaa.

Lahjoitus tukee kotouttamistyötä

Jamin koulutusalajohtaja Ilkka Ylisen mukaan lahjoitus mahdollistaa resurssien lisäämisen kv-opiskelijoiden alkukartoituksiin, kieliopintoihin ja kotouttamiseen.

”Kotouttaminen on meillä esimerkiksi sitä, että kansainvälisiä opiskelijoita tutustutetaan monin tavoin suomalaiseen yhteiskuntaan vaikkapa vierailemalla uimahallissa tai muissa liikuntapaikoissa, alueemme museoissa tai tehdään pieniä retkiä. Kaikki tämä toiminta tehdään vapaa-ajalla, eli oppilaitosarjen ulkopuolella ja tähänkin menee resursseja ihan polttoaineista lähtien,Ylinen sanoo.

Kansainvälisille osaajille on tarvetta

Etelä-Pohjanmaalla on pitkään kärsitty työvoimapulasta ja samaan aikaan työttömyysprosentit ovat pysyneet maakunnassa matalina.

”Työpaikkoja on maakunnassa hyvin tarjolla, ja yleisesti on tiedostettu, että kansainväliset osaajat ovat nopein tapa vastata työvoimapulaan,” Tomi Kohtanen sanoo.

Yritysten näkökulmasta Jamin työvoiman saatavuuden parantamisessa tekemä työ on merkittävää. Kansainväliset opiskelijat ovat tärkeä lisä opiskelijoihin, joita muuten ei välttämättä riittäisi työvoimatarpeen täyttämiseen.

Tomi Kohtanen toivoo, että yritykset avaisivat rohkeasti ovensa kansainvälisille työntekijöille. Erilaiset työssäoppimisjaksot ovat matalan kynnyksen tapa kokeilla kansainvälisen opiskelijan työllistämistä ja pikkuhiljaa totutella myös organisaationa ajatukseen.

”Oppisopimus ja koulutussopimus ovat myös hyvät väylät harjoitella yhteistyötä opiskelijan ja yrityksen välillä. Me Jamissa olemme tehneet tätä niin pitkään, että meihin uskaltaa kyllä tukeutua, kaikenlaiset tilanteet ja asiat ovat meille tuttuja kv-opiskelijoiden työllistämisessä,” lisää Ilkka Ylinen.

Alueellista yhteistyötä

Jami on mukana elinkeinoyhtiö Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelun hallinnoimassa alueellisessa maahanmuuttotyöryhmässä, johon kuuluvat toiminta-alueen kunnat, ELY-keskus, Hyvinvointialue ja Kympin työllisyysalue. JPYP:llä on ollut myös hankkeita, joissa ulkomaisen työvoiman saatavuutta alueelle on pyritty edistämään. Viimeisimmän hankkeen tuloksena luotiin yhteinen Järviseudun kotouttamisohjelma, jossa erityisenä painotuksen kohteena ovat alueelle opiskelemaan tai töihin tulevat maahanmuuttajat sekä edistettiin tietoisuutta maahanmuutosta.

Tällä hetkellä Järviseudulla on jokaisessa kunnassa maahanmuuttokoordinaattori. He tekevät käytännön työtä. Alueellisen maahanmuuttotyöryhmän tavoite on luoda alueelle yhtenäiset käytännöt,” kertoo työryhmän puheenjohtaja ja projektipäällikkö Elina Rantalahti JPYP:stä. Rantalahti lisää, että maahanmuuttajien palvelupolussa ja pitovoimassa on vielä kehitettävää alueella ja koko maakunnassa.