EU:n uudet yritystukiohjelmat tukevat kasvua EU-markkinoilla 

29.09.2023

EU:n uudet yritystukiohjelmat tukevat kasvua EU-markkinoilla 

Tule kuuntelemaan, miten yritykset voivat päästä mukaan EU:n uusiin yritystukiohjelmiin.EU Finance Day tarjoaa suoran yhteyden EU:n rahoituskanavia hallinnoiviin tahoihin ja kuulet, millaisia asioita rahoitusohjelmissa painotetaan jatkossa.  

EU Finance Day -tapahtuma tarjoaa ensi käden tietoa EU:n uusista yritystukiohjelmista, kuten InvestEU-ohjelmasta, Euroopan innovaationeuvostosta ja sisämarkkinaohjelmasta, jotka on tarkoitettu pk-yrityksille, rahoituslaitoksille, kansallisille kehityspankeille, yritysten taloushallinnolle, ja muille mahdollisille edunsaajille, kuten yliopistoille ja kunnille. Tilaisuutta voi seurata paikan päällä tai verkon kautta 

Tilaisuudessa on puhujia muun muassa Euroopan komissiosta, Euroopan investointirahastosta, Euroopan investointipankista (EIB), Pohjoismaisesta investointipankista (Nordic Investment Bank), Finnverasta, Business Finlandista ja eri yrityksistä.  

EU:n yrityspolitiikan tavoitteena on edistää teollisuus- ja yritystoiminnan kilpailukykyä. Venäjän aloittama sota, kiristynyt kauppapoliittinen tilanne Kiinan kanssa ja ilmastonmuutoksen tuomat haasteet luovat varjoja EU:n taloudelle ja teollisuudelle.  

Tutkimus ja innovointi on keskeisessä asemassa yritystoiminnan, talouden ja ilmastonmuutoksen haasteiden ratkomisessa. EU pyrkii tukiohjelmiensa avulla varmistamaan innovatiivisen yritystoiminnan tulevaisuuden EU:ssa. 

Useilla EU-ohjelmilla autetaan pk-yrityksiä saamaan rahoitusta ja pääsemään nopeammin markkinoille uusien innovaatioiden ja teknologioiden kanssa.  

Lisäksi niillä tuetaan yrittäjyyttä ja yritysten perustamista sekä kansainvälistymistä ja kasvua. 

EU:n tavoitteena on poistaa jäljellä olevia kaupan esteitä ja välttää uusien esteiden luomista sisämarkkinoilla. Tähän pyritään edistämällä yrityksille suotuisia ja kuluttajaystävällisiä sisämarkkinoita. 

Lue lisää tapahtumasta: EU Finance Days 2023, Helsinki & online – Enterprise europe network (een.fi) 

Maija Kärkäs 
päällikkö 
Enterprise Europe Network 
Helsingin seudun kauppakamari 

Kategoriat:Kansainvälisyys, Kasvu, EU, Vienti, Kauppakamari