EU:n LIFE-ohjelman rahoitushaut käynnissä

18.06.2024

EU:n LIFE-ohjelman rahoitushaut käynnissä

EU:n ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusväline LIFE-ohjelmassa on käynnissä uusi rahoituskierros. LIFE-ohjelma auttaa yrityksiä tuomaan markkinoille ekologisia tuotteita, teknologiaa, palveluja ja prosesseja. LIFE-ohjelman kautta rahoitetaan kaikenkokoisia yrityksiä instituutioiden, järjestöjen ja yliopistojen tutkimusprojektien lisäksi.

LIFE-ohjelma auttaa yrityksiä tuomaan markkinoille ekologisia tuotteita, teknologiaa, palveluja ja prosesseja.

Näissä niin sanotuissa markkinaläheisissä hankkeissa käynnistetään innovatiivisia, selventäviä ratkaisuja, jotka tarjoavat selkeitä ympäristö- ja/tai ilmastohyötyjä. Esimerkkejä voivat olla jätehuolto, kiertotalous, resurssitehokkuus, vesi, ilma tai ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Yrityksiltä toivotaan erityisesti hakemuksia kehitysprojekteihin, joissa on korkea tekninen ja liiketoiminnallinen valmiustaso. Tämä tarkoittaa, että ratkaisut voidaan toteuttaa markkinalähtöisesti teollisesti tai kaupallisesti hankkeen aikana tai pian sen päättymisen jälkeen.

LIFE-ohjelma sisältää useita ohjelmia, joissa on eri teema. Niille on myös eri hakuajat. Suurin osa hauista päättyy syyskuussa.

Ympäristöministeriö myöntää hyväksytylle hankkeelle osarahoitusta 50 000 euroa. Toisin kuin aiemmin, näille ei ole omaa hakumenettelyä, vaan osarahoitus myönnetään kaikille komission rahoituspäätöksen saaneille hankkeille.

Lisätietoa LIFE-ohjelmasta ja rahoitushauista:

Ympäristöministeriö: LIFE-ohjelma

Euroopan komissio: LIFE-ohjelma

EU Funding & Tenders Portal: LIFE-rahoitushaut

Outi Toivanen-Visti
vastuullisuusasiantuntija

Johanna Marin Hyppönen
asiantuntija
Kansainvälistyminen, maa- ja markkinatieto,
EU-rahoitus, kansainväliset yrityskontaktihaut

Enterprise Europe Network / Helsingin seudun kauppakamari