Etelä-Pohjanmaan yritysten näkymät synkistyneet – Kauppakamari paljastaa tuoreen kyselyn tulokset

12.10.2023
Jukka Appelqvist, pääekonomisti, Keskuskauppakamari. Kuva: Liisa Takala.

Etelä-Pohjanmaan yritysten näkymät synkistyneet –Kauppakamari paljastaa tuoreen kyselyn tulokset

Yritysten suhdannenäkemykset ovat heikentyneet, paljastaa kauppakamarien uusin talouskysely. Verrattuna toukokuussa julkistettuun kyselyyn, 45 prosenttia kyselyyn osallistuneista eteläpohjalaisista yrityksistä kuvaa nykytilannetta pessimistiseksi tai erittäin pessimistiseksi. Odotukset ovat heikentyneet monilla eri osa-alueilla, kuten liikevaihdossa, tilauskannoissa, rekrytoinnissa ja viennissä.

32 prosenttia eteläpohjalaisista yrityksistä odottaa liikevaihtonsa supistuvan seuraavan puolen vuoden aikana, kun vielä toukokuussa osuus oli 21 prosenttia. Vastaavasti vain 23 prosenttia odottaa liikevaihdon kasvua, kun toukokuussa vastaava luku oli 37 prosenttia. Liikevaihdon toteutunut kehitys on myös jäänyt alle odotusten.

Valitettavasti loppukesän ja alkusyksyn aikana talousuutiset ovat olleet voittopuolisesti mollivoittoisia. Teollisuus on kärsinyt heikosta kansainvälisestä kysynnästä, ja rakentamisen alaa on rasittanut korkeat korkotasot ja rakennuskustannukset”, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist toteaa. ”Yksityisen kulutuksen näkymät ovat myös heikot, joten nopeaa kasvua ei ole odotettavissa lähiaikoina.”

Työllisyysnäkymät ovat myös heikentyneet, vaikka tilanne on Appelqvistin mukaan edelleen kohtalainen. ”Lähikuukausina työllisyys todennäköisesti laskee, mutta ei romahda. Sukupuolten väliset työllisyysluvut voivat kuitenkin eriytyä entisestään.” 25 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä Etelä-Pohjanmaalla odottaa henkilöstömääränsä vähenevän, kun toukokuussa luku oli alle 15 prosenttia.

Optimismi on yleisesti ottaen vähenemässä. 45 prosenttia vastaajista pitää oman toimialansa näkymiä pessimistisenä tai erittäin pessimistisenä, kun toukokuussa vastaava luku oli 36 prosenttia. Vain noin 13 prosenttia yrityksistä on enää optimistisia suhdannenäkymien suhteen.

Rakentamisala on erityisen pessimistinen, sillä 78 prosenttia alalla toimivista yrityksistä katsoo nykytilanteen negatiivisesti. Palvelualoilla tunnelma on hieman valoisampi, mutta ei silti erityisen rohkaiseva.

Teollisuudessa suhdannenäkymien huonontuminen näkyy nopeasti. Lokakuussa 47 prosenttia vastaajista oli pessimistisiä, kun toukokuussa luku oli 42 prosenttia,”  Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Tomi Kohtanen harmittelee.  Kustannuspaineet ja saatavuusongelmat ovat lieventyneet, mutta heikentynyt suhdanne on iskenyt yritysten kannattavuuteen. 43 prosenttia eteläpohjalaisista yrityksistä odottaa kannattavuuden heikkenevän seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Kannattavuusnäkymät heikkenivät viime vuoden lopulla kustannusten nousun ja energiakriisin takia. Vaikka tuotantokustannukset ovat laskeneet alkuvuodesta, heikentynyt kysyntä on palauttanut kriisitunnelmat.” Appelqvist summaa lopuksi.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 27.-29.9.2023 ja siihen vastasi 1827 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Etelä-Pohjanmaalla vastanneita yrityksiä oli 142.

Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.

Lisätiedot ja kommentit: toimitusjohtaja Tomi Kohtanen, p.050 506 27 55, tomi.kohtanen@kauppakamari.fi

Voimme toimittaa medialle pyynnöstä yritysedustajien yhteystiedot yrityksistä, mitkä ovat lupautuneet tarvittaessa antamaan kommentteja ja vastaamaan median tiedusteluihin.

Kategoriat:Talous, Kauppakamari