Aito Säästöpankilta erinomainen tulos

16.02.2024

Vuonna 2023 Aito Säästöpankki Oy teki liikevoittoennätyksen ja onnistui parantamaan kannattavuuttaan erityisesti asiakasliiketoiminnan osalta. Pankin liikevoitto kasvoi 42,7 prosenttia 20,5 miljoonaan euroon (vuotta aiemmin 14,4 miljoonaa euroa). Asiakasliiketoiminnan tulos lähes kaksinkertaistui, kasvaen 17,4 miljoonaan euroon (9,4 miljoonaa euroa). Pankki sai 2 500 uutta asiakasta (3 200) ja sen ydinvakavaraisuus vahvistui entisestään 23,89 %:iin (21,11 %).

”Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta viime vuosi oli meille erittäin hyvä. Mietimme, mikä on asiakkaillemme tärkeää ja sujuvoitimme palveluamme pystyäksemme vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin tarjoamalla yksilöllistä, nopeaa ja kokonaisuuden huomioon ottavaa aidon ystävän palvelua. Asiakaslupauksemme mukaan meiltä saa tapaamisen yhteydessä esimerkiksi asuntolainaratkaisun tunnissa”, kertoo Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Pirkko Ahonen.

Aito Säästöpankin liikevoiton kasvuun vaikutti markkinakorkotason noususta johtunut korkokatteen kasvu ja onnistunut asiakastyö. Uusien, isojen rakennushankkeiden ja yritysten investointien vähentyessä myös rahoituksen kysyntä oli aiempaa vaimeampaa, mikä aiheutti pankin taseen pienenemisen edellisestä tilikaudesta 3,8 %. Tase oli vuoden lopussa 1,33 miljardia euroa (1,38 miljardia euroa).

Hyvä tulos mahdollistaa palvelujen kehittämisen ja merkittävät lahjoitukset

Aito Säästöpankin hyvästä tuloksesta hyötyy pankin koko toimialue. Tulosta hyödynnetään niin palvelujen kehittämiseen kuin hyvää tekevien tahojen toiminnan tukemiseen. Vuonna 2023 Aito Säästöpankin ja sen omistajasäätiöiden myöntämien lahjoitusten ja apurahojen yhteissumma ylsi yli puoleen miljoonaan euroon.

”Tukea saivat esimerkiksi lasten ja nuorten harrastustoiminta sekä vapaaehtoistyö kulttuurin, urheilun, eläinten ja luonnon parissa, Ahonen iloitsee. ”Lisäksi maksamme vuosittain merkittävän määrän veroja ja veronluonteisia maksuja, joilla yhteiskuntaamme ja toimialueemme julkisia palveluita ylläpidetään ja kehitetään. Vuoden 2022 verojalanjälkemme oli lähes 6,3 miljoonan euron suuruinen. Vuoden 2023 merkittävästi parempi tulos tarkoittaa menneelle vuodelle myös merkittävästi suurempaa verojalanjälkeä.”

Palveluun panostaminen ja vastuullinen toiminta poiki myös tunnustuksia: Säästöpankkien asiakaspalvelu valittiin vuoden 2023 parhaaksi asiakaspalveluksi ja ASML:n Asiakkuusindeksi-tutkimuksessa Säästöpankki oli vuonna 2023 Suomen vastuullisin pankki.

Tiukentunut talous lisää talousvalmennuksen kysyntää

Tiukentunut taloustilanne näkyy Aito Säästöpankissa paitsi lainanhoitojoustojen kysynnän 12 %:n kasvuna, myös maksutonta talouden valmennusta tarjoavien Oman talouden tuokioiden suosion roimana nousuna.

”Oman talouden tuokioiden määrä kasvoi 45,6 % vuotta aiemmasta. Eikä syyttä: Oman talouden tuokiossa autamme asiakasta luomaan selkeän käsityksen hänen taloudellisesta tilanteestaan ja havainnollistamaan selkeitä polkuja oman taloudellisen hyvinvoinnin parantamiseen, Ahonen valottaa.

Myös verkkotapaamisten määrä lisääntyi 4,93 % edeltävään vuoteen verrattuna.

Panostuksia yritysasiakasliiketoimintaan

Vuoden 2023 aikana Aito Säästöpankki panosti erityisesti yritysasiakasliiketoiminnan kehittämiseen ja lanseerasi Säästöpankki Yrityspankki -palvelukokonaisuuden. Yrityspankkia myös vahvistettiin rekrytoinnein erityisesti Etelä-Pohjanmaalla.

”Yrityspankki-asiakkaiden liiketoiminta on kehittynyt sille tasolle, että yritys tarvitsee toiminnassaan laajempaa osaamista sekä pankin laajat yritysratkaisut käyttöönsä”, Ahonen perustelee.

Panostus yritysasiakastoimintaan näkyi paitsi yritysluottokannan kasvuna, että uusina asiakkuuksina.

”Saimme 400 uutta yritysasiakasta ja yritysasiakkaille myönnettyjen luottojen kanta kasvoi noin 3 %. Luvussa eivät ole mukana asunto-osakeyhtiöille myönnetyt luotot, joiden kanta pysyi ennallaan painopisteen siirtyessä uustuotannosta perusparannuslainoihin”, Ahonen toteaa.

Asuntokauppa sen sijaan kävi tahmeasti lähes koko viime vuoden. Tästä syystä myös Aito Säästöpankin uusien myönnettyjen asuntoluottojen määrä jäi selvästi aiempia vuosia pienemmäksi. Pankin asuntoluottokanta pysyi kuitenkin aiempaan vuoteen verrattuna lähes ennallaan, laskien 0,15 %.

Rahasto- ja vakuutussäästöt sekä yksityispankkisopimukset kasvussa

Pankin asiakasvarat laskivat 1 % pitkälti talletuskannan supistumisen takia.

”Koronan aikana säästämisaste nousi ja talletusten määrä lisääntyi. Asiakkaiden ostovoima kuitenkin kaventui suhdanteen muuttuessa ja korkojen lähtiessä voimakkaaseen nousuun. Säästöjä hyödynnettiin ”pahan päivän varalle”, mikä nakersi talletuskantaamme 4,6 %”, toteaa Ahonen.

Rahasto- ja vakuutussäästöt sijaan kehittyivät positiivisesti: rahastosäästöjen määrä kasvoi 9 % ja vakuutussäästöjen 5 %. Myös henkilökohtaista varainhoitoa tarjoavan Säästöpankki Yksityispankin asiakasmäärä lisääntyi.

”Onnistuimme tuplaamaan Yksityispankki-sopimusten määrän viime vuoden aikana aktiivisen myyntityön ja laadukkaan palvelukonseptin ansiosta, Ahonen summaa.

Lisätietoja:
Pirkko Ahonen
toimitusjohtaja | Aito Säästöpankki | 050 407 0334 | pirkko.ahonen@saastopankki.fi | @PankkiPirkko

 Aito Säästöpankin avainlukuja 1.1.–31.12.2023

(Vertailukausi 1.1.–31.12.2022)

Asiakasmäärä71 900 (75 500)
Tase1,33 mrd. € (1,38 mrd. €)
Luotot1,47 mrd. € (1,47 mrd. €)
Liikevoitto20,5 milj. € (14,4 milj. €)
CET123,89 % (21,11 %)

Aito Säästöpankki Oy on valtakunnalliseen Säästöpankkiryhmään kuuluva paikallinen säästöpankki. Pankki palvelee Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla. Pankin tehtävänä on edistää säästämistä sekä asiakkaiden ja koko toimialueen taloudellista hyvinvointia tarjoamalla henkilökohtaista talouden valmennusta ja sujuvaa pankkipalvelua kanavasta, ajasta ja paikasta riippumatta.

Kategoriat:Talous, Yritysuutinen, Jäsenemme tiedottavat