Tavarantarkastus

Hyväksytty tavarantarkastajaHTT, on puolueeton asiantuntija, joka saamansa toimeksiannon perusteella suorittaa tarkastuskohteessa teknisluontoisen tarkastuksen ja antaa sen perusteella määrämuotoisen lausunnon, tarkastuskertomuksen.

Tavarantarkastajan käyttäminen on suositeltavaa tilanteessa, jossa kaivataan ulkopuolisen ja objektiivisen asiantuntijan näkemystä riitatilanteen ratkaisemiseksi.

Etelä-Pohjanmaalla toimivat seuraavat tavarantarkastajat:

Työkoneet ja laitteet
Nosto-, siirto- ja kuljetuslaitteet
Erityisesti maatalouden koneet ja laitteet
Ala-Huita Jari, Seinäjoki
puh. 0500 235 976, 06 414 8595
jari.ala-huita(a)sr-o.fi

Nahka ja turkis
Jalkineet
Suokko Vesa, Linnankylä
puh. 0500 168 930
vesavaino(a)gmail.com

Rakennustekniikka 
Sisäilmaselvitykset ja rakenteiden kuntotutkimukset
Kemppainen Esa, Seinäjoki
puh. 050 3044671
esa.kemppainen(a)proleader.fi

Maa- ja pohjarakennus
Rakennustekniikka
Perustukset ja runko
Kiinteistöjen kuntotarkastukset
Vierre Jukka, Alavus
puh. 044 530 4464
jukka.vierre(a)gmail.com

Kattava lista koko Suomessa toimivista HTT-tavarantarkastajista löytyy oheisen linkin kautta: HTT-tavarantarkastajat

Valvotun ja varmennetun asiantuntemuksen edut

Valvottua asiantuntemusta

Tavarantarkastajat hyväksyy Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta. AKA- ja KHK-arvioitsijat auktorisoi ja hyväksyy Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta. Lautakunnat myös valvovat näitä asiantuntijoita – asiantuntemus on siis varmennettua ja valvottua.

Laatu ja osaaminen ajantasalla

Ammattitaidon kehittäminen ja ylläpitäminen on tärkeää. HTT-tavarantarkastajien on uusittava hyväksyntänsä kolmen vuoden välein ja tässä yhteydessä tarkastetaan myös ammattitaidon ajantasaisuus. AKA- ja KHK-kiinteistönarvioitsijoiden on raportoitava vuosittain ammattitaitonsa ylläpitämisestä. Auktorisointi voidaan peruuttaa, jos ammattitaitoa ei ole pidetty yllä riittävästi.

Läpinäkyvä prosessi

HTT-tavarantarkastajat suorittavat tarkastuksen ohjesäännön määrittelemällä tavalla, puolueettomasti ja huolellisesti. Kiinteistönarvioijien on puolestaan noudatettava hyvää kiinteistönarviointitapaa sekä kansainvälistä arviointistandardia (IVS).

Valitusmahdollisuus

Jos HTT-tavarantarkastaja toimii ohjesäännön vastaisella tavalla, on tästä mahdollista valittaa tavarantarkastajalautakuntaan. Samoin on mahdollista valittaa sellaisesta AKA- ja KHK-arvioitsijan toiminnasta, joka on hyvän kiinteistöarviointitavan tai kansainvälisen arviointistandardin vastaista.

Tavarantarkastajien palkkiot ja korvaukset

Tavarantarkastajat ovat itsenäisiä toimijoita, ja tavarantarkastus on asiakkaan ja tavarantarkastajan välinen. Siksi Keskuskauppakamari ei tiedä tavarantarkastajien tuntiveloitushintoja. Alle on koottu hinnoittelun yleisiä periaatteita.

Tavarantarkastajalla on oikeus veloittaa tarkastusta pyytäneeltä kohtuullinen palkkio. Kohtuullisuuden arvioinnissa otetaan huomioon erityisesti tehtävän kiireellisyys, vaativuus, siihen käytetty aika ja erityisolosuhteet. Palkkion kokonaissuuruus määräytyy toimeksiannon sisällön, laajuuden ja vaikeusasteen mukaan. Tarkastuspalkkio koostuu yleensä lähtökohtaisesti kaikesta siitä ajasta, jonka tavarantarkastaja tarkastustoimeksiantoon käyttää.

Tavarantarkastaja voi veloittaa seuraavista asioista:

 • itse tarkastus matka-aikoineen
 • ennen tarkastusta: tehtäväsisällön muotoilu asiakkaan kanssa,    kutsujen laatiminen ja lähettäminen, asiakirjoihin tutustuminen
 • matkakulut (kohtuullinen kilometrikorvaus)
 • otettujen kuvien tallennus ja käsittely
 • kertomuksen laatiminen, tulostaminen, postitus ja kopiointi
 • muut asianmukaiset kulut kohtuulliseen määrään saakka
 • arvonlisävero (useimmissa tapauksissa)

Palkkion lisäksi tavarantarkastaja veloittaa Keskuskauppakamarin kuluosuuden, joka on 10 % palkkion määrästä, kuitenkin enintään 275 euroa (1.1.2017 lukien).

Palkkion suuruuteen ei vaikuta:

 • tarkastettavan kohteen taloudellinen arvo
 • kohteen muu erityinen merkitys tarkastusta pyytäneelle

Tavarantarkastajan velvollisuudet:

 • ilmoittaa ennen toimeksiannon vastaanottamista suuruus ja  antaa mahdollisimman tarkka arvio tarkastuksen  kokonaiskustannuksista,
 • ilmoittaa pyydettäessä veloitusperuste,
 • ryhtyä tarkastustehtävässään vain sellaisiin toimenpiteisiin, jotka  ovat toimeksiannon sisällön mukaisesti tarpeellisia ja välttämättömiä tavarantarkastuksen asialliselle suorittamiselle.