Hyväksytty Myyntijohtaja

Jokaisen menestyvän myyntijohtajan takana on mahdollisuus kouluttautua, verkostoitua ja sparrata uusia ajatuksia. Hyväksytty myyntijohtaja -kurssi® tarjoaa kaikkea tätä – laadukkaan ja kokonaisvaltaisen kurssikokonaisuuden, nykyaikaiset menetelmät ja käytännönläheisen toteutuksen.

Myynnin johtaminen uudelle tasolle

Neliosainen Hyväksytty Myyntijohtaja®-kurssi on suunnattu b2b-myynnin johtotehtävistä kiinnostuneille tai niissä toimiville. Kurssin tavoitteena on valmentaa osallistujia myyntiorganisaation suorituskyvyn nostamiseen sparraamalla nykyaikaisia keinoja käyttäen myynnin johtamiseen.
Kurssi ei ole myynnin valmennus vaan myynnin johdon – miten johdat paremmin myyntiorganisaatiotasi.

Strategista ajattelua ja sparrausta

Strategisen ajattelun kehittämisen lisäksi kurssilla käydään läpi etenkin myyjien henkilöstöjohtamista, myynnin suunnittelua ja myynnin johtamisen yleisimpiä kehityskohteita. Kurssi sopii myös vientimyyntiä tekeville b2b-yrityksille.

Käytännönläheistä suoraan käytäntöön

Kuulemme kurssilla 3 eri case-esimerkkiä myynnin johtamisesta ja käytännöistä erilaisissa myyntiorganisaatioissa sekä käymme aktiivista keskusteluita osallistujien toimesta hyviksi havaituista toimintatavoista sekä myös epäonnistumisista.

”Kurssin vetäjät aidosti haastavat kurssin osallistujat!”

Neljä kohtaamista + myyntistrategia

1. Myynnin strategia ja suunnittelu
2. Myynnin tavoitteet ja mittarit
3. Myynnin johtaminen ja esihenkilötyö
4. Myynnin tukeminen

+ Osallistujan toimesta kurssin aikana työstetty omaan organisaation myyntistrategia (uusi tai päivitetty)

”Ei ole mikään diipa daapa koulutus, joita netti ja sähköpostit ovat pullollaan. Ei ollut mitään kalvosulkeisia vaan konkreettisia esimerkkejä.”

Kurssin suorittaneet julkaistaan halutessaan Hyväksytty Myyntijohtaja-sivustolla, tutustu alla olevasta linkistä osaan kurssin suorittaneita:

HMJ- videohaastattelut