Kauppakamari

Yhyres yritysten pualesta!

Perustehtävämme
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari edistää yritysten, yksilöiden ja koko alueen menestymistä.

Missio
Meidän tavoitteenamme on vapaa, vauras, avoin ja kilpailukykyinen Suomi. 

Visio
Tulevaisuuden Suomi on rakennettu vahvojen arvojen mukaisesti: vapaus ja vastuullisuus, toimiva markkinatalous ja vapaa kilpailu sekä mahdollisuuksien tasa-arvo jokaiselle ihmiselle ja yritykselle kehittyä parhaaseensa sekä menestyä sen mukaisesti.

Toiminnan arvot
Kauppakamareiden toiminnan arvot ovat luotettavuus, asiantuntijuus, yhteistyö ja kansainvälisyys.

Toiminnan painopisteet
Toimintamme päämääränä on vaikuttavuus. Vaikuttavuus koostuu palveluista jäsenille, asiakkaille ja ympäröivälle yhteiskunnalle, rahavirroista ja resursseista sekä näkyvyydestä ja relevanttiudesta. Elinkeinoelämän ja yritysten itsesääntelyn edistäminen on erityisen tärkeä osa toimintaamme.

Vaikuttamisen tavat
Vaikutamme ratkaisukeskeisesti. Tarjoamme ratkaisuja yhteiskunnallisiin ja elinkeinoelämän ongelmiin. Verkotumme ja teemme yhteistyötä eri toimijoiden, päätöksentekijöiden ja median kanssa. Toimimme paikallisesti, valtakunnallisesti, Euroopan tasolla sekä maailmanlaajuisesti.

Verkostojen avulla on mahdollista kehittää uutta liiketoimintaa, saada uusia yhteistyökumppaneita ja kehittyä huomattavasti nopeammin kuin yksin. Kauppakamari on Etelä-Pohjanmaan tehokkain yritysten verkostoija, joka auttaa yrityksiä rakentamaan itselleen oikeat ja toimivat verkostot menestyksensä tueksi.

Osakeyhtiön hallitustyöllä on yrityksen menestymiseen ratkaiseva merkitys; hyvä hallitus tuo lisäarvoa yritykselle. Etelä-Pohjanmaan kauppakamari kehittää yritysten hallitustyötä järjestämällä Hyväksytty Hallituksen Jäsen HHJ -kursseja, hallitustyön seminaareja, ylläpitää hallitustyöstä kiinnostuneiden ihmisten verkostoa sekä toimii yhteistyössä Pohjanmaan Hallituspartnerit ry:n kanssa. Hyvää hallitustyötä pitää tehdä myös kuntien osakeyhtiöissä.

Vientikauppa on monelle yritykselle tärkeää ja monet yritykset ovat kiinnostuneita avaamaan uusia markkinoita ulkomailta. Kauppakamari tarjoaa ulkomaankaupan neuvontaa, koulutuksia sekä ylläpitää verkostoja, joiden kautta yritykset saavat tietoja ja kontakteja toimintansa tueksi.

Olemme yrityksen vahvin ja luotetuin ystävä yritykselle!

Katso kaikki Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin jäsenet KauppakamariVerkko -palvelusta.

Tässä porukassa kannattaa olla mukana!