Yritysverotuksen ja arvonlisäverotuksen muutokset vuodelle 2019

Verolainsäädännön valmistelu on loppusuoralla. Yritysverotukseen tulee EU:n kautta muutoksia veronkiertodirektiivin voimaansaattamisen vuoksi. Veronkiertodirektiivi tulee osittain voimaan 31.12.2018. Tulolähdejaon poistamiseen liittyvä lainsäädäntö tullaan saamaan valmiiksi, mutta muutos tulee koskemaan vasta vuoden 2020 verotusta. Arvonlisäverotukseen on tulossa merkittäviä muutoksia tietyille toimialoille ja tietyn tyyppisille toimijoille.

Yritysverotus

Korkojen vähennysoikeuden rajoitukset tulevat jatkossa koskemaan konsernitilanteissa myös ulkopuolisten tahojen, esimerkiksi pankkien antamien lainojen korkoja. Näitä ulkopuolisia nettokorkomenoja voi kuitenkin olla 3 milj. euroa ennekuin rajoitus tulee voimaan. Korkomenojen käsite tulee laajentumaan. Tässä yhteydessä korkomenoksi katsotaan myös rahoituksen hankinnan tai lainasopimusten muutosten yhteydessä maksetut suoritukset. Vähennysrajoitusten piiriin tulevat jatkossa TVL- ja MVL -yhtiöt. Muutos koskee vuoden 2019 verotusta.

Veronkiertodirektiivin voimaansaattaminen koskee myös väliyhteisölainsääntöä. Määräysvalta on jatkossa Suomessa väliyhteisöön, kun verovelvollinen omistaa välittömästi tai välillisesti 25 % pääomasta tai osakkeista. Vanha ns. harmaa lista sopimusvaltioista poistuu ja tilalle tulee lista yhteistyöhaluttomista valtioista. Nämä muutokset koskevat vuoden 2019 verotusta.

Arvonlisäverotus

Arvoseteleiden arvonlisäverotus yhtenäistyy ja selkeytyy vuoden 2019 alusta alkaen. Arvosetelit jaetaan jatkossa kahteen pääluokkaan ja niiden arvonlisäverokohtelu riippuu arvosetelin tyypistä. Arvoseteli voi olla yksikäyttöarvoseteli tai monikäyttöarvoseteli. Yksikäyttöarvosetelin vastiketta pidetään saatuna verollisena ennakkomaksuna. Vero tilitetään jo arvosetelin myyntihetkellä. Monikäyttöarvoseteliin liittyen arvonlisävero tilitetään vasta kun seteliä käytetään tavaran tai palvelun maksuun. Lounas-, liikunta-, kulttuuri- sekä virikesetelit ovat monikäyttöarvoseteleitä eli niiden arvonlisäverotukseen ei tule muutosta.

Arvolisäverotusmenettelyyn tulee helpotuksia koskien sähköisten palvelujen myyntiä kuluttajille toisiin EU-maihin. Verotus on tapahtunut tähän saakka ostajan sijoittautumisvaltiossa, mutta vuoden 2019 alusta verotus on sijoittautumisvaltiossa vain jos 10 000 euron myynnin kynnysarvo ylittyy vuodessa. Rajassa huomioidaan Suomesta kaikkiin EU-maihin tapahtuvat myynnit. Vähäinen sähköisten palvelujen myynti ei verovelvollisille voi olla siis jatkossa Suomen arvonlisäverolla.

1.7.2019 alkaen sähköiset kirjat, mukaan lukien äänikirjat ja sähköiset lehdet sekä lehtien irtonumeromyynti muuttuu alemman verokannan alaiseksi. Näiden myynnistä tilitetään jatkossa 10 %:n arvonlisävero.

1.4.2019 alkaen esiintyvät taiteilijat ja muut julkiset esiintyjät sekä urheilijat voivat hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi. Hakeutuminen voi koskea esiintymispalkkioita ja tilaisuuden järjestäjille luovutettavaksi tarkoitettujen esitysten myynnistä saatavia korvauksia. Hakeutumisen jälkeen palkkioista on tilitettävä 10 %:n verokannan mukainen arvonlisävero. Hakeutumisen vuoksi hankintojen arvonlisäverot tulevat vähennyskelpoisiksi siltä osin, kun hankintoja käytetään tässä arvonlisäverollisessa toiminnassa.

Jukka Koivumäki
veroasiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari

asiantuntijakamari