YHTEISTYÖSSÄ: Nuorkauppakamarilaiset

Kokoamme Yhteistyössä -sivua nettisivullemme, se on työn alla. Kokoamme kumppanit ja yhteistyöystävämme kevään kuluessa omalle sivulleen, mutta aloitamme jo nyt täällä artikkeleissa:

Ensimmäisenä esittelyvuoroon pääsi tänä vuonna 60 vuotta täyttävän Suomen Nuorkauppakamareiden Seinäjoen osasto.

Mitäs me verkostojen rakentajat

Nuorkauppakamarit ovat kauppakamareiden yhteistyökumppaneita maanlaajuisesti. Ideologisesti voidaan ehkä vetää yhteen molempien toiminta lauseeseen: Olemme kökkätyössä yhteisellä asialla.

 • Nuorkauppakamarit on kansainvälinen organisaatio, kuten kauppakamaritkin. Kauppakamareiden kansainvälinen organisaatio on ICC.
 • Nuorkauppakamareissa jäsenenä ovat henkilöt, kauppakamareissa yritykset ja sitä kautta niiden koko henkilöstö.
 • Nuorkauppakamarit kehittävät nuorten aktiivisten ihmisten valmiuksia verkottumisessa ja työelämässä.
 • Kauppakamarit kehittävät yritysten valmiuksia menestyä ihmisten osaamisen kautta ja yrityksiä kehittämällä.
 • Kauppakamarit ottavat kantaa alueensa elämään ja pyrkivät vaikuttamaan yritysten toimintaedellytysten kehittymiseksi.
 • Kauppakamareilla on luottamushenkilöiden lisäksi palkattua henkilökuntaa ja sillä on virallisia tehtäviä
 • Molemmat tahot järjestävät koulutusta ja tapahtumia jäsenilleen.
 • Moni kauppakamarin entisistä tai nykyisistä luottamushenkilöistä on ollut JC.

Junior Chamber International (JCI) eli nuorkauppakamari on maailmanlaajuinen, vuonna 1915 perustettu yhdistys. Suomen Nuorkauppakamarit on perustettu 1957. Seinäjoen seudun nuorkauppakamari ry on perustettu 1963.

Suomessa Nuorkauppakamarin tarkoitus on vauhdittaa jäsentensä menestystä työelämässä kehittämällä jäsentensä johtamis- ja työelämätietoja ja -taitoja kestävän johtajuuden arvopohjalta. Nuorkauppakamarit tarjoavat siis jäsenilleen konkreettisia kehittymis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, joiden avulla luodaan positiivista muutosta yhteisöihin ja yhteiskuntaa. Nuorkauppakamarit ovat määritelleet strategia 2020:ssa strategisiksi tavoitteikseen seuraavat neljä kohtaa:

 • Luoda parempaa johtajuutta ja työelämää jäsenten avulla
 • Yhdistää liike-elämä, julkinen sektori ja aktiiviset kansalaiset
 • Tehdä projekteja, jotka tukevat talouskasvua, investointeja sekä Suomessa tuotettavaa osaamista ja palvelua
 • Rikastaa jäsenten ajattelua ja laajentaa ymmärrystä

Alle 40-vuotiaiden verkottumisjärjestö

Paikalliset Nuorkauppakamarit tekevät laajaa paikallista yhteistyötä sekä käynnistävät ja tekevät erilaisia projekteja joko omalle jäsenistölleen tai yhteiskunnallisen vaikuttamisen tarkoituksessa. Nuorkauppakamareissa harjoitellaan ja kokeillaan ideoita yhteistyökumppanuuksien kanssa. Kamareissa on tarjolla kamariurasta kiinnostuneille erilaisia virkoja paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Kaikkia virkoja nuorkauppakamarissa voi hoitaa ainoastaan kerran. Virkakausi kuhunkin virkaan on yksi vuosi.

Nuorkauppakamariin voi liittyä paikallisen nuorkauppakamariyhdistyksen kautta. Nuorkauppakamarin jäseneksi voivat hakea kaikki alle 40-vuotiaat. Jäsenyys päättyy sinä vuonna, jolloin jäsen täyttää 40 vuotta tai kun jäsen eroaa tai hänet erotetaan. Jäsenyys aloitetaan koejäsenyydellä, jossa mm. mitataan aktiivisuutta ja sopivuutta puolin ja toisin. Reilu puolet jäsenistöstä toimii johtavassa asemassa tai yrittäjinä. Yhteistä kamareiden jäsenistölle on halu aktiiviseen henkilökohtaiseen kehittymiseen sekä verkostoitumiseen.

Ansioituneen nuorkauppakamariuran tehneet nuorkauppakamarin jäsenet voivat saada kamarin hakemuksesta kansainvälisen nuorkauppakamarijärjestön (JCI) ainaisjäsenyyden eli senaattorin arvon. Senaattoreille on oma JCI Senate in Finland ry -yhdistys. Senaatin jäsenyyttä voi hakea JCI Senator -arvonimen saaneet. Senaattorit voivat toimia kannustajina, perinteen vaalijoina ja alumneina.

Verkoston alumneihin kuuluvat myös kamarikohtaiset kunniajäsenet ja Foundation-jäsenet. Nuorkauppakamarin jäsenten työnantajat tai vakavaraiset kamarit voivat tukea suomalaisia nuorkauppakamareita ostamalla ikääntyvälle jäsenelle JCI Finland Foundation -jäsenyyden. Jäsenyys oikeuttaa osallistumaan oman alueen ja Suomen kansallisiin kokouksiin, joissa pääroolissa on verkottuminen ja kouluttautuminen.

Teksti Viliina Hopiavuori ja Katja Myyryläinen

Lue lisää Seinäjoen seudun Nuorkauppakamarin jäsenyydestä
Lue lisää Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin jäsenyydestä

#kauppakamari100
#snkk60

JC Seinäjoen seutu, jci, JCI Finland, nuorkauppakamari, verkosto, verkostoituminen